sif-jauns-kras


Raidījumu “PUORMEJIS” veidošana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 2021

Поиск проектов

Raidījumu cikls "PUORMEJIS" (PĀRMAIŅAS – no latgaliešu rakstu valodas).

Projekta mērķis – stiprināt nacionālo kultūrtelpu Latgales latviešu (latgaliešu) valodā, valstisko apziņu, kritisko domāšanu, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu (t.sk. latgaliešu) valodas pamata.

Galvenās aktivitātes – izveidoti un pārraidīti 5 raidījumi, kuros analizēti Latgales sabiedriski politiskie, sociālekonomiskie un kultūras procesi.
Raidījumu tēmas – latgaliskā kultūrtelpa un valoda, pierobežas mediju telpa, ekonomika un uzņēmējdarbība, ES ārējā robeža, administratīvi teritoriālā reforma.

Pamata mērķa auditorija: 35-50 g.v Latgales iedzīvotāji.

предоставил финансирование: 9995,49 EUR / 7 024.87 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/RMA/40/35
Исполнитель проекта: Biedrība “Latgolys Producentu Grupa”
Период проетка: 01.06.2020.- 30.11.2020.