Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Pilsoniskās līdzdalības veicināšana latviešu kopienā Peterborough

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2021

Meklēt projektus

Projekta "Pilsoniskas līdzdalības veicināšana latviešu kopienā Pīterboro" mērķis ir saglabāt no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju saikni ar Latviju, stiprināt viņu nacionālo identitāti, veicināt diasporas pašorganizēšanos, kā arī veicināt diasporas pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē.

Projektā tiks īstenotas 2 aktivitātes - Praktiskās darbnīcas biedrības kapacitātes stiprināšanai un Plenērs saiknes ar Latviju stiprināšanai, iesaistot 40 Peterborough Latviešu biedrības pārstāvjus, no tiem 50% jaunieši vecumā no 16-30 gadiem un 10 Latvijā dzīvojošus jauniešus – jaunos profesionāļus – vecumā no 18-30 gadiem.

Projekts tiks īstenots Lielbritānijā un Latvijā laikā no 15.04.2020.-15.10.2020.(6 mēnešus). Projekta budžets ir 13670.00 EUR.

Projekta rezultātā tiks:
- stiprināta diasporas organizācijas darbības kapacitāte,
- piesaistīti jauni biedri un arvien vairāk iesaistīti organizācijas darbā gan jaunie, gan esošie biedri,
- veicināta diasporas jauniešu pašorganizēšanās spēja un veicināta to kopīga darbošanās,
- veicināta diasporas kopienas savstarpējas sadarbības ar Latviju pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai,
- attīstīta starpnozaru sadarbība starp jaunajiem speciālistiem – Latvijas valstspiederīgajiem - Latvijā un Lielbritānijā,
- aktualizēti biedrības attīstības stratēģiskie virzieni un daudzveidīgās iespējas,
- attīstīta publicitāte un redzamība par diasporas darbību Latvijā un Lielbritānijā,
tā sekmējot projekta mērķu sasniegšanu.

Piešķirtais finansējums: 13 670,00 EUR / 9 607.33 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/DP/01/01
Projekta īstenotājs: Peterborough Latviešu biedrība (Peterborough Latvian community)
Īstenošanas vieta: Lielbritānija - Pīterboro, Kathorpe; Latvija - Bauskas novads
Īstenošanas ilgums: 15.04.2020.-15.10.2020.