Начало > Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma dia[..] > Brazīlija – Latvija: latviskās identitātes spēks š[..]

sif-jauns-kras


Brazīlija – Latvija: latviskās identitātes spēks šodien un senāk

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2021

Поиск проектов

Projekta "Brazīlija – Latvija: latviskās identitātes spēks šodien un senāk" galvenais mērķis ir stiprināt Brazīlijas Ijui kopienas saikni ar Latviju, veidojot kvalitatīvus kopienu iesaistošus pasākumus ar līdzdarbošanos. Mērķgrupa Latvijā ir Cēsu un Liepājas iedzīvotāju grupas, kas veido latvisku vidi un latvisku uzņēmējdarbību, tādējādi pēc iespējas tos iesaistot Ijui kopienas latviskās identitātes apzināšanas veicināšanā. Galvenās aktivitātes ir orientētas uz latviešu dienu organizēšanu par godu 130.gadadienai kopš Brazīlijā dzīvo latvieši.

Projekta mērķis ir arī izzināt vēstures aspektus un to svarīgo daļu, ko latvietis ir aizvedis sev līdzi tūkstošiem kilometru tālumā, dodoties prom no dzimtenes. Projekta ietvaros plānots veidot meistarklases kopienas latviešiem, mācot tautiskās dejas, kopīgi gatavojot latviešu nacionālos ēdienus, organizējot stāstu vakarus, iemūžinot fotoizstādē Ijui latviešu dzīvi un vērtības.

Projekta komanda uzskata par svarīgu tuvināt latviešu pēcteču saikni ar šodienas Latviju un samazināt attālumu starp abām valstīm, ar abpusēju iesaistīšanos.

предоставил финансирование: 8 988,00 EUR / 6 316.80 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/DP/04/13
Исполнитель проекта: Ijui latviešu kultūras centrs / Centro Cultural Leto de Ijui
Место реализации: Brazīlija - Ijui; Latvijas -Cēsis, Liepāja
Период проетка: 05.05.2020.-31.10.2020.