Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Eiropas latviešu sporta festivāls "Olimpiskais Lāčplēšis"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2021

Meklēt projektus

LU Diasporas un Migrācijas Pētījumu Centrs pētījumā "Diasporas satīklošana: iesaistīšanās prakses un iespējas" min vienu no faktoriem, kas latviešus kavē iesaistīties diasporas aktivitātēs - pasākumi nav atbilstoši citām interešu grupām ārpus latviskās kultūras.

Latvijas Republikas atbalstītās "Jauno Līderu Skolas" dalībnieki (diasporas jaunieši no 12 valstīm) kā vienu no risinājumiem izstrādāja ideju par Eiropas latviešu sporta festivāla "Olimpiskais Lāčplēsis" rīkošanu. Tas notiks 2020. gada 11. - 13. septembrī latviešu centrā "Bērzaine" Freiburgā, Vācijā.

Projekta mērķis ir stiprināt diasporas savstarpējo saikni un latviskās piederības izjūtu, iesaistot jauniešus un viņu ģimenes locekļus - 115 personas no 10 valstu kopienām sportiskās aktivitātēs (sacensības individuālajās disciplīnās un komandu sporta veidos), kas nodrošinās iespēju satikties, iepazīties un piedalīties jaunu aktivitāšu ieviešanā savās latviešu diasporas kopienās.

Kā papildus aktivitāte projektā iekļauta arī dalībnieku "prāta vētra" par šī sporta festivāla attīstības iespējām un citām diasporas jauniešiem saistošām aktivitātēm, kā arī latvisko danču vakars.

Piešķirtais finansējums: 14 963,00 EUR / 10 516.06 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/DP/05/12
Projekta īstenotājs: Eiropas Latviešu Jauniešu biedrība - Eiropas Jaunieši
Īstenošanas vieta: Vācija - Freiburg am Breisgau
Īstenošanas ilgums: 01.06.2020.-30.09.2020.