Sākums > Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma dia[..] > Kopīgi sildot Latvijas elpu svešumā

sif-jauns-kras


Kopīgi sildot Latvijas elpu svešumā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2021

Meklēt projektus

Kopīgi sildot Latvijas elpu svešumā ir Latviešu Centra Minsterē organizēto pasākumu un aktivitāšu kopums, kura mērķis ir pastāvīgi piedāvāt latviskās vides pieejamību Minsteres un tās apkārtnē dzīvojošajiem latviešiem un to ģimenēm.

Izvēloties norises, uzsvars tiek likts uz tādiem svarīgiem stūrakmeņiem kā nacionālās identitātes stiprināšana, pilsoniskās līdzdalības veicināšana un saiknes ar Latviju uzturēšana. Projektā ietilpst līdzšinējās darbības un attīstības veicināšana, jaunu aktivitāšu realizēšana, komunikācijas platformu atjaunošana bojājumu un informācijas plūsmas paralizēšanas dēļ. Nepieciešama platformas ilgtspējīga darbības nodrošināšana un diasporas pašorganizēšanās veicināšana. Labs tehniskais aprīkojums ir viens no svarīgākajiem priekšnosacījumiem kvalitatīvu pasākumu norisei un komunikācijai.

Galvenie pasākumi:
• Interaktīva latviešu valodas apguve un saglabāšana
• Nometnes, semināri, regulāri kultūras pasākumi saskaņā ar latviešu tradīcijām un Latvijas svētku, atceres un atzīmējamām dienām
• Mājas lapu atjaunošana
• Radošo darbnīcu organizēšana
• Meistarklases

Piešķirtais finansējums: 9 682,88 EUR / 6 805.17 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/DP/06/03
Projekta īstenotājs: Latviešu centrs Minsterē / Lettisches Centrum Münster e.V.
Īstenošanas vieta: Vācija - Minstere
Īstenošanas ilgums: 08.02.2020.-31.10.2020.