Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Latvieši.com komunikācijas platformas attīstība

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2021

Meklēt projektus

Projekta mērķis ir uzturēt lielāko diasporas komunikāciju platformu caur kuru saglabāt pasaules latviešu diasporas saikni ar Latviju, stiprināt nacionālo identitāti un nodrošināt kvalitatīvu informāciju par iespējām iesaistīties pilsoniskās līdzdalības aktivitātēs Latvijā un savās mītnes zemēs, veicināt kopienu atpazīstamību un paplašināt kopējo diasporas kopienu katalogu.

Projekta aktivitātes:
1. Atbalsts komunikāciju platformas uzturēšanai, lai uzturētu un administrētu lielāko diasporas komunikāciju platformu, sekmētu komunikāciju ar Latvijas un diasporas kopienu sadarbības partneriem. Izveidot un pievienot vienotajam diasporas katalogam jaunus kopienu profilus un sniegt tehnisko atbalstu kopienām satura pievienošanā.
2. Informatīvi pasākumi platformas satura pilnveidei un diasporas kopienu popularizēšanai. Pieaicinot reģionālos vēstnešus no 5 lielākajām diasporas mītnes reģioniem (Kanāda, ASV, Skandināvija, Vācija un Beniluksa valstis, kā arī Britu salas), gatavot iknedēļas mītņu zemju aktualitāšu apkopojumu un vienu vēstnesi par Latvijas politiski ekonomiskajiem procesiem, remigrācijas pasākumiem un pilsoniskās līdzdalības iespējām.

Projekta mērķa grupa. Netiešā projekta mērķa grupa būs visi ārzemēs dzīvojošie latvieši un latviešu diasporas organizācijas, šī projekta laikā plānots sasniegt >100000 mērķa grupas pārstāvjus ar latvieši.com interneta vietnes starpniecību un >130 000 lietotāju ar Latviesi.com sociālo tīklu starpniecību no visas pasaules.

Tieši ieguvēji projekta ietvaros būs 5 pasaules reģionu, Kanādas, ASV, Skandināvijas, Vācijas un Beniluksa valstīm, kā arī Britu salām, kopienas popularizējot savas aktivitātes un piesaistot jaunus biedrus, kā arī 10 organizācijas, kurām tiks izveidoti profili un pievienoti vienotajam katalogam.

Piešķirtais finansējums: 15 000,00 EUR / 10 542.06 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/DP/09/04
Projekta īstenotājs: Biedrība Latvieši.com
Īstenošanas vieta: Latvija, Kanādas, ASV, Skandināvijas, Vācijas un Beniluksa valstis, Britu salas
Īstenošanas ilgums: 01.06.2020.-31.10.2020.