Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


„3D Diaspora Domā Dara”-2020

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2021

Meklēt projektus

Projekta „3D Diaspora Domā Dara"-2020 mērķis ir, turpinot Eiropas Latviešu kongresa ceļakartes rezolūciju īstenošanu, sniegt jēgpilnu diasporas pienesumu Latvijas norisēm un rīcībpolitikas veidošanai, sekmējot diasporas organizāciju pašorganizēšanos mītnes zemēs, saglabājot saikni ar Latviju un stiprinot nacionālo identitāti.

Projekta mērķa grupa ir 25 ELA biedrorganizācijas, 100 dažādas diasporas kopienas un interešu grupas, kas kopsummā veido ap 400000 Latvijas piederīgos pasaulē.

Projekta aktivitātes, plānotas gan Latvijā, gan dažādās Eiropas vietās, t.sk. Vācijā, Beniluksa valstīs, Lielbritānijā, u.c..
1. ELA prezidija un referentu darba vizītes Latvijā (dalība starpministriju Diasporas darba grupas sēdēs, MK, dalība XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku priekšdarbos un diasporas dalībnieku pārstāvībā Latvijā, dalība ELA biedru kopsapulcē, u.c.).
2. ELA prezidija un pārstāvju darba vizītes Eiropā un ASV, tikšanās ar diasporas organizācijām un jaunu organizāciju veidošanas sekmēšana, dalība diskusiju semināros, konferencēs, u.c. sabiedriski pilsoniskās aktivitātēs. Līdzdalība ES lēmējinstitūciju darba grupās ar mērķi pārstāvēt latviešu diasporas intereses.

ELA publicitāte- pārstāvju darba atspoguļojums tīmekļa vietnē un sociālajos tīklos.

Piešķirtais finansējums: 15000,00 EUR / 10 542.06 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/DP/19/06
Projekta īstenotājs: Biedrība "Eiropas Latviešu apvienība"
Īstenošanas vieta: Latvija, Vācija, Beniluksa valstis, Lielbritānija, ASV u.c
Īstenošanas ilgums: 01.01.2020.-31.10.2020.