Начало > Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma dia[..] > Stiprai tautai stipras saknes - uzņēmēju un uzņēmī[..]

sif-jauns-kras


Stiprai tautai stipras saknes - uzņēmēju un uzņēmīgo latviešu atbalsta cikls

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2021

Поиск проектов

Projekts "Stiprai tautai stipras saknes - uzņēmēju un uzņēmīgo latviešu atbalsta cikls" uzsvars tiek likts uz diasporas jauniešiem un uzņēmīgiem dažādu vecuma, interešu, profesiju grupu pārstāvjiem, kas vai jau veiksmīgi darbojas kādā sfērā, vai vēlas uzsākt savu darbību, vai meklē sadarbības iespējas, ar mērķi, veicināt gan latviešu savstarpējo sadarbību diasporā, gan veidojot sadarbības, biznesa, kontaktu attiecības ar Latvijas valsti un tās uzņēmējdarbības un tautsaimniecības sektora pārstāvjiem. Nosacījums šāda veida sadarbībai ir spēcīgs pamats, kas veidojas ar personisko prasmju, iemaņu, kompetenču stiprināšanu.

Gluži kā kokam – cik plaša lapotne, tikpat lielas un stipras saknes.

Jauniešiem vēlamies šī projekta ietvaros sarīkot informatīvi atraktīvu tikšanos par nākotnes iespējām, kas sevī aptver darba tirgu, studiju, prakses iespējas Latvijā, apmaiņas programmas, sadarbības iespējas, lai Latviju un tās darba tirgu un izglītības iespējas padarītu atraktīvākas un pazīstamākas. Vienlaicīgi jauniešiem vēlamies piedāvāt pašizglītības un izaugsmes nodarbības, kurās tie iegūtu zināšanas un prasmes, lai sevi veiksmīgāk un pārliecinošāk pozicionētu gan darba tirgū, gan plašākos darbības virzienos.

Vienlaicīgi projekta mērķis ir šīs grupas piesaistīt kopienas dzīvei, atbalstīt interešu grupu veidošanos, kuras vienlaicīgi mijiedarbotos, tādējādi stiprinot kopienu un gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi.

предоставил финансирование: 15000,00 EUR / 10 542.06 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/DP/23/11
Исполнитель проекта: Latviešu kultūras biedrība SAIME / Lettischer Kulturverein SAIME e.V.
Место реализации: Vācija - Štutgarte, Bādenes-Virtembergas reģions
Период проетка: 01.04.2020.-31.10.2020.