Home > News > News archive > News > Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu sa[..]

Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu saņēmuši 72 patvēruma meklētāji, bēgļi un personas ar alternatīvo statusu

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

ESF LSK

Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu saņēmuši
72 patvēruma meklētāji, bēgļi un personas ar alternatīvo statusu

2020.gada jūlijā, īstenojot Sabiedrības integrācijas fonda projekta "Dažādības veicināšana" aktivitāti, biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts" (LSK) 2 sociālie darbinieki un 11 sociālie mentori nodrošināja sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu. Sociālo darbinieku un sociālo mentoru pakalpojumu 2020. gada jūlijā saņēma 72 klienti, no tiem 16 sievietes, 35 vīrieši un 21 bērns. 61 patvēruma meklētājs dzīvoja Patvēruma meklētāju centrā Muceniekos, bet 11 klienti - Rīgā.

LSK jūlijā turpināja regulāri informēt klientus par noteikto kārtību un izmaiņām valstī saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatību un prevenciju. Nevienam klientam līdz 31. jūlijam netika konstatēta inficēšanās ar COVID-19. Pēc sociālo mentoru novērojumiem, patvēruma meklētāji ļoti rūpīgi ievēroja visus ierobežojumus.

Patvēruma meklētājiem un bēgļiem gan Muceniekos, gan ārpus centra LSK sociālie darbinieki un sociālie mentori turpināja sniegt psihoemocionālo palīdzību patvēruma meklētājiem un jau statusu saņēmušajiem un primāro vajadzību nodrošināšanu - apģērba un sadzīves preču sagādē, klientu pierakstīšanā un pavadīšanā pie ārstiem. Tāpat, tika sniegta palīdzība sadzīvisku problēmu risināšanā, kā arī formalitāšu kārtošanā, piemēram, klientu pieteikšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) vizītēm, Robežsardzi, Starptautiskās migrācijas organizācijas Latvijā pārstāvniecībai, palīdzēja atvērt banku vai pasta kontus, noformēt iesniegumus par pabalstu saņemšanu VSAA. Tāpat jūlijā sociālie darbinieki un mentori devās ar statusu saņēmušajiem klientiem uz Sociālajiem dienestiem, palīdzot nokārtot sociālo palīdzību mājokļa nomaksai u.c. jautājumos.

LSK turpināja sadarboties ar valsts iestādēm, vietējām un ārvalstu nevalstiskajām organizācijām, piemēram, biedrībām "Gribu palīdzēt bēgļiem" un "Patvērums "Drošā māja"", Latvijas Cilvēktiesību centru, Starptautiskās migrācijas organizācijas Latvijā pārstāvniecību, ANO Bēgļu aģentūru (UNHCR) un Sociālajiem dienestiem.

Pamatojoties uz to, ka bēgļi un patvēruma meklētāji regulāri informē LSK par grūtībām izveidot kontaktu ar vietējo sabiedrību un integrēties dzīvei Latvijā, LSK radis iespēju piesaistīt papildus resursus integrācijas veicināšanai. Jūnijā uzsāktā LSK projekta "Pabūsim kopā" mērķis ir veicināt bēgļu, patvēruma meklētāju un Trešo valstu valstspiederīgo aktīvu iesaistīšanos sabiedriskās aktivitātēs, apmeklējot piedāvātās nodarbības, iedrošināt viņus un nodrošināt iespēju iepazīt veidus, kā lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku ar vietējiem iedzīvotājiem, tādējādi sekmējot viņu integrāciju vietējā sabiedrībā.

Jūlijā notika pirmā "Pabūsim kopā" sieviešu atbalsta grupas tikšanās, kurā piedalījās vairāk kā 15 sievietes, 6 no tām - LSK sociālā darbinieka un sociālo mentoru pakalpojuma saņēmējas no Turcijas, Afganistānas, Pakistānas, Ķīnas u.c.

Jūlija mēnesī PMLP bēgļa statusu piešķīra 1 klientam no Jemenas. PMLP atteikumu par statusa saņemšanu saņēma 1 klients no Kamerūnas. Nedz pozitīvs Administratīvais tiesas lēmums, nedz negatīvs par statusa piešķiršanu jūlijā nebija nevienam klientam. Uz 31.07.2020. Administratīvo tiesu, pēc PMLP pārsūdzētā lēmuma, gaida 12 klienti.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums tiek nodrošināts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Kontaktinformācija:
Gundega Rupenheite
Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts"
Projekta vadītāja
Tālr. 28379100
e-pasts:

Karīna Dzene
Projekta ieviešanas vienības programmas koordinatore
Tālr. 29249232
e-pasts: