Home > NVO fonds 2020 > Laiks bērniem, laiks darbam, laiks sev!

sif-jauns-kras


Laiks bērniem, laiks darbam, laiks sev!

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2020

Search projects

Projekta mērķis - identificēt šķēršļus darba un dzīves sabalansēšanai lielo ģimeņu vecākiem un meklēt risinājumus to novēršanai.

Projekta mērķa grupas - Latvijas daudzbērnu ģimenes; daudzbērnu ģimeņu biedrības; darba devēju organizācijas.

Projekta galvenās aktivitātes - 3 diskusiju cikls daudzbērnu ģimenēm; publicitātes pasākumi daudzbērnu ģimeņu lielākai iesaistei sava redzējuma un vajadzību kolektīvai aizstāvībai; 3 semināri daudzbērnu ģimeņu pārstāvjiem ar darba devēju organizācijām; daudzbērnu ģimeņu biedrību pārstāvju starptautiska pieredzes apmaiņa dzīves-darba sabalansēšanas jautājumos, kā arī darba turpināšana pie projekta par Eiropas ģimenēm draudzīgu pašvaldību tīkla izveidi un vienotas Eiropas lielo ģimeņu atlaižu kartes ieviešanu, kā arī daudzbērnu ģimeņu interešu aizstāvība institūcijās, kas atbildīgas par normatīvā regulējuma, kas skar ģimenes, izstrādi un ieviešanu (dalība darba grupās, sēdēs u.c ).

Amount of Grant Awarded: 6787,21 EUR / 4 770.08 LVL;
Project number: 2020.LV/NVOF/MIC/051/47
Project Promoter: Biedrība “Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība”
Place of implementation: Rīga un Rīgas plānošanas reģions
Duration of the project: 01.02.2020.-31.10.2020.