Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Laiks bērniem, laiks darbam, laiks sev!

Компактный вид
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2020

Поиск проектов

Oписание

Projekta mērķis - identificēt šķēršļus darba un dzīves sabalansēšanai lielo ģimeņu vecākiem un meklēt risinājumus to novēršanai.

Projekta mērķa grupas - Latvijas daudzbērnu ģimenes; daudzbērnu ģimeņu biedrības; darba devēju organizācijas.

Projekta galvenās aktivitātes - 3 diskusiju cikls daudzbērnu ģimenēm; publicitātes pasākumi daudzbērnu ģimeņu lielākai iesaistei sava redzējuma un vajadzību kolektīvai aizstāvībai; 3 semināri daudzbērnu ģimeņu pārstāvjiem ar darba devēju organizācijām; daudzbērnu ģimeņu biedrību pārstāvju starptautiska pieredzes apmaiņa dzīves-darba sabalansēšanas jautājumos, kā arī darba turpināšana pie projekta par Eiropas ģimenēm draudzīgu pašvaldību tīkla izveidi un vienotas Eiropas lielo ģimeņu atlaižu kartes ieviešanu, kā arī daudzbērnu ģimeņu interešu aizstāvība institūcijās, kas atbildīgas par normatīvā regulējuma, kas skar ģimenes, izstrādi un ieviešanu (dalība darba grupās, sēdēs u.c ).

Информация

предоставил финансирование: 6787,21 EUR / 4 770.08 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/NVOF/MIC/051/47
Исполнитель проекта: Biedrība “Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība”
Место реализации: Rīga un Rīgas plānošanas reģions
Период проетка: 01.02.2020.-31.10.2020.

Документы

Документы