Home > NVO fonds 2020 > Biedrības IBS darbības stiprināšana un iedzīvotāju[..]

sif-jauns-kras


Biedrības IBS darbības stiprināšana un iedzīvotāju līdzdalības veicināšana Latvijā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2020

Search projects

Projekta mērķis ir stiprināt un veidot pilsoniskās sabiedrības izpratni, interesi un līdzdalību ar vidi saistītos jautājumos, tāpēc šobrīd iestāties par Latvijas dabas vērtībām un izglītot cilvēkus šajā jomā ir turpinājums biedrības darbībā.

Projekta mērķa grupa ir biedrības darbinieki un brīvprātīgie, Ikšķiles novada un apkārtnes iedzīvotāji.

Projekta aktivitātes palīdzēs celt iedzīvotāju izpratni par Latvijas dabas vērtībām un izpratni par sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanos procesos. Projekta aktivitātes izglītos iedzīvotājus par unikālām dabas vērtībām Latvijā, tādējādi veicinot iedzīvotāju spēju iestāties par ilgtspējīgu attīstību, kā arī iesaistīties un iestāties par sev būtisku jautājumu risināšanu. Mūsdienu informācijas pārpilnībā iedzīvotājiem trūkst saskarsmes ar Latvijas dabu, tāpēc kopīgi pārgājieni dabā ir būtiski, gan cilvēku saliedēšanai, gan dabas vērtību apzināšanā. Iepazīstot dabas vērtības un vidi sev apkārti, cilvēks spēj to cienīt, novērtēt un aizsargāt. Projekta laikā notiks arī apkārtējo iedzīvotāju apmācību seminārs un diskusija par pilsoniskas sabiedrības aktivitātēm, kuras mērķis ir celt iedzīvotāju kapacitāti risināt tiem būtiskas problēmas, kā arī informēt par veiksmīgiem sabiedrības iesaistes piemēriem.

Amount of Grant Awarded: 6990,00 EUR / 4 912.60 LVL;
Project number: 2020.LV/NVOF/MIC/070/50
Project Promoter: Ikšķile, Ikšķiles novads
Duration of the project: 01.05.2020.-31.10.2020.