Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020 > “Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību Apvienības “T[..]

sif-jauns-kras


“Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību Apvienības “Tēvu dienas salidojums””

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020

Meklēt projektus

Salidojumi ir vieni no pasākumiem, kas sniedz iespēju līdzīgi domājošiem cilvēkiem kopīgi atpūsties no ikdienas rutīnas un darba pienākumiem, kā ģimenes idillē, tā arī ikdienas darbībā. Augusta mēnesis Liepājas daudzbērnu ģimeņu biedrībai „Dēkla" ir jubilejas mēnesis. 2020. gada 4. augustā biedrībai aprit 31 gads. Mēs vēlamies, lai šis gads mums būtu nozīmīgs ar to, ka varam lepoties par mūsu tautas stiprajiem ozoliem – tēviem, tādēļ esam izlēmuši 2020. gada septembra mēnesī rīkot Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību Apvienības salidojumu laika posmā no 19.09-20.09.2020.g. atpūtas bāzē "Hortus". Šis notikums pirmo reizi Apvienības vēsturē tiks rīkots par godu tieši tēviem.
Projekts „Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību Apvienības „Tēvu dienas salidojums'' akcentē ģimenes pamatvērtības, un to nepieciešamību mūsdienu sabiedrībā. Citējot Kārli Ulmani: ''Ģimene ir sargājama, ceļama, viņa jādara labāka, jo no veselīgām ģimenēm sastādās veselīga tauta.'', pie šādas pamatdomas un mērķa LDĢB „Dēkla" pieturas katru dienu, cenšoties sagādāt saviem biedriem lieliskas iespējas kopā laiku pavadīt lietderīgi un saturīgi, atpūšoties no ikdienas rutīnas. 
Tiks organizēts Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību Apvienības kopīgs pasākums „Tēvu dienas salidojums", atpūtas pasākumi ģimenēm ar trīs un vairāk bērniem, kā arī:
* veicinās biedrības ģimenēm saturisku brīvā laika pavadīšanu;
* tiks stiprinātas ģimeniskās vērtības mūsdienu sabiedrībā;
*godināta un cildināta viena no Latvijas pamatvērtībām - stabilas un koptas ģimeņu paaudžu attiecības.
*veicināts jauniešu brīvprātīgais darbs, risinot dažādus organizatoriskus jautājumus projekta realizēšanas gadījumā;
*tēvu diena tiks izcelta kā svinības un godināšana divu dienu garumā ar aktivitātēm gan bērniem, gan arī pieaugušajiem, kas sekmēs tēva lomu un tās nozīmīgumu ģimenē.

Daudzbērnu ģimenes biedrībai ir tiešā mērķa grupa, kuru vajadzību rezultātā tiek iesniegti un realizēti dažādi projekti, tādējādi nodrošinot konkrēto biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu praksē. Projekta dalībnieku skaits ir reģistrēts, apkopojot iepriekšējo salidojumu rīkošanas pieredzi, līdz ar to var secināt, ka apmeklējuma skaita pieauguma problēma netiks novērota. Sīkāka informācija par Apvienības biedriem pieejama šeit http://www.ldgbapvieniba.lv/ldgba.
No kopējā skaita, t.i.300 cilvēki, plānots, ka 220 ir bērni,pusaudži un jaunieši-tas ir 73% no kopējā plānotā apmeklētāju skaita.
No kopējā skaita,t.i.300 cilvēki,plānots,ka 30 ir tēvi,tas ir 10% no kopējā plānotā apmeklētāju skaita.
Brīvpratīgais darbs tiks uzticēts Apvienības jauniešiem,tādējādi tiks dota iespēja pilnveidot savas zināšanas, prasmes un idejas, pielietojot tās praktiskajā darbībā, iesaistoties organizatorisko jautājumu risināšanā.

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Kurzemes reģions
Piešķirtais finansējums: 2245,50 EUR / 1 578.15 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/ ĢDP/13
Projekta īstenotājs: Liepājas daudzbērnu ģimeņu biedrība “Dēkla”