Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Liepozolu lapenes izveide Likteņdārzā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020

Поиск проектов

Liepozolu lapene Likteņdārzā ir izglītojošs vides objekts - ekspozīcija, kas iepazīstina ar Latvijas spēka kokiem: ozolu un liepu, to izskatu, ziediem un augļiem, kā arī atgādina par to nozīmi latvisko tradīciju kontekstā. Bērni ir aicināti iepazīt šos kokus gan vizuāli (koku raksts, krāsa), gan izmantojot tausti – lapenes sānu malās izgrebtas koku lapu, liepu ziedu un ozola zīļu kontūras.
Ozols un liepa latviešiem jau izsenis ir vīrišķā un sievišķā simbols, kas savukārt ir sākums jaunai dzīvībai. Pulcējoties Likteņdārza liepozolu lapenē, ģimenes, kurās jau aug bērni, te var izjust kopības sajūtu, pavadot laiku visiem kopā. Savukārt kāzu dienā te tiek dibinātas jaunas ģimenes. Liepozolu lapene Likteņdārza apmeklētājiem atgādina, ka visa sākums ir ģimenē - tā dod mums spēku un sniedz mums beznosacījuma mīlestību.
Likteņdārzs, kas top kā gaišas atceres dārzs mūsu tautas pārdzīvotajiem notikumiem pagājušajā gadsimtā, ir simboliski sadalīts trīs daļās – pagātnes, tagadnes un nākotnes. Liepozolu lapene sniedz brīdi atelpai, kopābūšanai un iedvesmai, kā arī, iepazīstinot bērnus ar lapenes rotājumiem, vecākiem dod ierosmi sarunai ar saviem bērniem par ģimenes vērtību, par ģimenes pamatu un nozīmi.

Регионы: Zemgales reģions
предоставил финансирование: 2266,00 EUR / 1 592.55 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/ĢDP/66
Исполнитель проекта: Nodibinājums “Kokneses fonds”
Партнер: Kokneses novada pašvaldība