Home > News > News archive > News > Noslēdzies konkurss programmā "Atbalsts medij[..]

Noslēdzies konkurss programmā "Atbalsts medijiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai"

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

Sabiedrības integrācijas fonda padome apstiprināja 33 pieteikumus programmas "Atbalsts medijiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai" izsludinātajā 3.konkursā.


ATBALSTĪTO PIETEIKUMU SARAKSTS


Konkursā atbalstu varēja saņemt:
• abonēto preses izdevumu piegādes izmaksām par laika periodu no 15.04.2020. līdz 09.06.2020.,
• elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmu apraides izmaksām par laika periodu no 15.04.2020. līdz 09.06.2020.

Programmas mērķis - sniegt atbalstu elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmu apraides izmaksu segšanai un abonēto preses izdevumu piegādes izmaksu segšanai (valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" pakalpojumiem), nodrošinot sabiedrībai iespēju saņemt daudzpusīgu informāciju un viedokļus par Covid-19 krīzes pārvarēšanu.


Vērtēšanas komisijas sastāvs:
• Kristers Pļešakovs, Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas vadītājs,
• Sandra Murinska, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Dr.sc.comm,
• Agnese Dāvidsone, Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātes dekāne, Komunikācijas un mediju, Pārvaldības studiju virziena direktore, docente, Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta pētniece,
• Viktors Freibergs, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļas vadītājs un docents,
• Anda Rožukalne, Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes dekāne,
• Gunta Sloga, Baltijas Mediju izcilības centra izpilddirektore,
• Imants Liepiņš, Latvijas žurnālistu savienības valdes loceklis.