Home > News > News archive > News > "NVO fonds” projektu konkurss

"NVO fonds” projektu konkurss

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu pieteikumu konkursu 2021.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros.

Programmas mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā.
Programmas ietvaros 2021.gadā plānots atbalstīt projektus, kuri ietver šādus darbības virzienus:
1. "NVO darbības stiprināšana";
2. "NVO interešu aizstāvības stiprināšana";
3. "Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm";
4. "NVO un iedzīvotāju savstarpējās sadarbības stiprināšana".

Paredzēts, ka projekts var aptvert gan vienu, gan vairākus darbības virzienus. Vienlaikus, lai spēcinātu mazās, lokālās NVO, paredzēts atsevišķi nodalīts finansējums mikro līmeņa projektiem ar vienkāršāku administrēšanas mehānismu.

Makro projektu var iesniegt organizācijas, kas uz projekta pieteikuma iesniegšanas brīdi vismaz pēdējo 3 gadu nepārtrauktā periodā darbojas pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā un tās darbības ir saistītas ar pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm.

Programmas ietvaros projektiem pieejamais finansējums no Kultūras ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem 2021.gadam ir 1 396 500 EUR.

Programmas „NVO fonds" konkursa nolikums un projekta pieteikuma veidlapas (mikro un makro projektu pieteikumiem) pieejamas Sabiedrības integrācijas fonda tīmekļa vietnē www.sif.gov.lv.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020.gada 2.novembris plkst. 12:00 (saņemšanas termiņš Sabiedrības integrācijas fondā). Projektu pieteikumus var iesniegt:
• elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu, līdz plkst. 12:00 nosūtot uz e-pasta adresi:
• personīgi (līdz plkst. 12:00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese: Raiņa bulvāris 15, Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā), projekta pieteikuma elektronisko versiju līdz plkst. 12:00 nosūtot uz e-pasta adresi ;

Jautājumus par projektu pieteikumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi , norādot atsauci uz šo projektu konkursu.

Video pamācība, kā aizpildīt NVO fonds MAKRO projekta veidlapu

Video pamācība, kā aizpildīt NVO fonds MIKRO projekta veidlapu

Informatīvs seminārs par NVO fonds projektu konkursu

Atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem

Programmas „NVO fonds" konkursa nolikums (informācijai)
1.pielikums: Makro projekta pieteikuma veidlapa (jāaizpilda makro projekta iesniedzējam)
2.pielikums: Mikro projekta pieteikuma veidlapa (jāaizpilda mikro projekta iesniedzējam)
3.pielikums: Projekta budžeta veidlapa (jāaizpilda)

Standartlīguma forma (informācijai)
Metodiskie norādījumu makro projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšanai (informācijai)
Metodiskie norādījumu mikro projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšanai (informācijai)