Печатать |

Начало > Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām[..] > Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 20[..] > Partnerorganizāciju ceturtā atlase

Logo RGBES logo ar atsauci


Partnerorganizāciju ceturtā atlase

Источник финансирования: Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014-2020
Программа: Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014-2020
Поиск проектов
Конкурс обявлен: 03.10.2020. plkst. 9.00
Срок подачи заявок: 02.12.2020. plkst. 17.00

aa

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu partnerorganizāciju ceturto atlasi atbalstāmo darbību īstenošanai:

-        pārtikas un pamata materiālās palīdzības izdalīšanai un papildpasākumu īstenošanai,

-        maltīšu nodrošināšanai un papildpasākumu īstenošanai.

Atbalstāmās darbības tiks finansētas ar Eiropas Savienības un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Īstenošana paredzēta visā Latvijas teritorijā no 2021.gada 1.aprīļa.

Partnerorganizāciju atlases iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 02.12.2020. plkst. 17.00. Atlases iesniegumus var iesniegt:

-        nosūtot elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu, uz e-pasta adresi:  ,

-        sūtot pa pastu Sabiedrības integrācijas fondam, adrese: Raiņa bulvāris 15, Rīgā, LV-1050.

Jautājumus par atlases iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt uz e-pastu   ar norādi "Partnerorganizāciju atlase" ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms atlases iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes būs pieejamas ikvienam www.sif.gov.lv sadaļā "Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām" → "Biežāk uzdotie jautājumi" un www.atbalstapakas.lv sadaļā  → "Informācija".

Нет проектов для этой программы
 


Дата печати: 18.06.21