Начало

Sabiedrības integrācijas fonds šogad veicis apjomīgu reorganizāciju

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Pagājis gads kopš Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) sekretariāta direktores amatā stājusies Zaiga Pūce. Kā norāda sekretariāta direktore, gads bijis izaicinājumu pilns ne tikai Covid-19 kontekstā, bet arī fonda iekšējo pārmaiņu dēļ. Fondā veikts funkcionālais audits, kā rezultātā īstenota reorganizācija, lai sniegtie pakalpojumi kļūtu klientiem draudzīgāki un ērtāk pieejami. Pieaudzis arī sniegtā atbalsta apjoms, un izsludināti specializētie konkursi nevaldības organizāciju un mediju vides stiprināšanai Covid-19 pandēmijas laikā, atbalstot nozares seku mazināšanā un krīzes pārvarēšanā.

Restrukturizācija un vienkāršota pakalpojumu saņemšana

Jaunās vadības priekšgalā SIF kā savu prioritāro uzdevumu 2020.gadā izvirzīja kopējās stratēģijas izveidi, kas fondam nebija jau vairāk kā četrus gadus, lai nodrošinātu plānveidīgu un mērķtiecīgu saliedētas sabiedrības politikas īstenošanu. Tāpat turpinās iesāktais darbs pie SIF iekšējo procesu pilnveidošanas, lai mazinātu birokrātisko slogu projektu pieteicējiem, kā arī piedāvātu plašāku un kvalitatīvāku pakalpojumu klāstu, vienlaikus nepalielinot darbinieku skaitu.

Ņemot vērā nevaldības sektora, kā arī kultūras, labklājības un citu nozaru speciālistu ieteikumus, "NVO fonds" konkursa nolikums šogad tika pilnveidots tā, lai projektu pieteikumu aizpilde visiem kļūtu vienkāršāka un saprotamāka, ļaujot vairāk koncentrēties uz pieteikumu satura kvalitāti. "Īpaši svarīgi tas ir domājot par mazām un lokālām organizācijām, kas savas idejas varbūt iepriekš vēl nekad nebija pieteikuši. Redzam, ka izmaiņas ir nesušas savu rezultātu, jo aptuveni 40% no visiem projektu pieteicējiem šogad to darīja pirmo reizi," skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce. Turklāt konkurss pirmo reizi kopš 2016.gada izsludināts tik laicīgi, kā rezultātā nevaldības organizācijas savus projektus 2021.gadā varēs realizēt par pieciem mēnešiem ilgākā laika periodā.

2021.gada janvārī ar jaunu, pieteicējiem draudzīgāku konkursa nolikumu tiks izsludināts arī mediju atbalsta fonds, kam tālāk sekos diasporas, mazākumtautību un ģimeņu atbalsta programmu konkursi. Tāpat ieguldīts darbs pie visu procesu digitalizācijas, kā rezultātā Latvijas Goda ģimenes apliecības "3+ Ģimenes karte" izsniegšanas laiks samazināts no 40 uz 21 dienām. Nākamgad plānots kartes izsniegt jau piecu dienu laikā.

Atbalsts nevaldības organizācijām un medijiem pandēmijas laikā

Papildus iesāktajai reorganizācijai un esošajiem konkursiem, SIF uzsācis sniegt atbalstu nevaldības organizācijām un medijiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai, palielinoties administrējamam finansējuma apjomam. 2020.gadā budžets bija mērāms 15,5 milj. EUR, un attiecībā pret 2019.gadu tas pieauga par 4,6 milj. EUR. Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai šogad tika novirzīti 1,2 milj. EUR.

2021.gadā nevaldības organizācijām būs pieejami papildu 600 000 EUR Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai. Finansējums tiks piešķirts NVO darbībai, tostarp tādām aktivitātēm, kas tiek īstenotas papildus valsts un pašvaldību institūciju veiktajām, lai mazinātu Covid-19 krīzes radītās sekas.

"Pandēmijas sākums pavasarī lieliski parādīja, ka nevaldības organizācijas savā darbībā ir krietni elastīgākas un spēj ātrāk pielāgoties krīzes radītām situācijām. Sabiedrība spēja operatīvi pašorganizēties, sniedzot atbalstu produktu iegādē gan visneaizsargātākajām sabiedrības grupām, gan arī tiem, kas atgriezušies no ārzemēm un bija jāievēro stingra pašizolācija. Nevaldības organizācijām arī tuvākajā laikā būs būtiska loma krīzes seku mazināšanā, sniedzot palīdzību, ko šobrīd varbūt nepiedāvā valsts vai pašvaldība," stāsta Zaiga Pūce, uzsverot, ka šobrīd SIF strādā, lai konkurss tiktu izziņots vēl pirms Ziemassvētkiem un atbalsta saņemšanas nekavētos.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu mediju darbību, pavasarī Covid-19 pandēmijas seku pārvarēšanai bija pieejams finansējums 1 183 851 EUR apmērā, kas bija jāapgūst rekordlielā tempā. "Piešķirtais atbalsts reklāmas ienākumu dramatiskā krituma kompensēšanai ļāvis medijiem šogad izdzīvot un krīzes apstākļos saglabāt daudzveidīgu un uzticamu informāciju par Covid-19 jautājumiem. Atbalsts medijiem pandēmijas laikā bijis neatsverams, cīnoties pret viltus ziņām un dezinformācijas izplatīšanu," skaidro sekretariāta direktore.

Nākamā gada janvāra otrajā pusē tiks izsludināts ikgadējais mediju atbalsta fonda konkurss, kur mediji varēs pieteikties 1 450 000 EUR lielam finansējumam, lai veidotu sabiedriski nozīmīga saturu. Tas ir par aptuveni 200 000 EUR vairāk nekā 2020.gadā.

Ilgtspējīga saliedētības politikas ieviešana

Papildus nevaldības sektora un mediju vides spēcināšanai, SIF turpina piedalīties jauno Saliedētības pamatnostādņu, Diasporas plāna, Sabiedriskā labuma organizāciju likuma, Imigrāciju likuma un citu politikas plānošanas dokumentu izstrādē un ieviešanā. 2020.gadā SIF aktīvi ir sniedzis priekšlikumus ES fondu nākamā perioda darbības programmām ESF+ finansējumam un Atveseļošanas un noturības plāna investīcijām, lai veicinātu mērķtiecīgu un ilgtspējīgu saliedētas sabiedrības izveidi, diskriminācijas un sociālās atsumtības mazināšanos, remigrācijas, patvērumu meklētāju un ģimenes tēmu skatīšanu un risināšanu visās nozarēs.
"Ilgtermiņā par prioritāri veicamo uzdevumu SIF saredz vienas pieturas aģentūras izveidi, kas palīdzētu sniegt kompleksu risinājumu jautājumos, kas skar ikvienu, kurš uzsāk dzīvi Latvijā, tostarp ārzemniekiem, personām, kas lūgušas starptautiskos aizsardzību Latvijā un remigrantiem. Sadarbojoties publiskajam un privātajam sektoram, vienuviet būtu pieejami dažādi pakalpojumi, piemēram, juridiskās, nodarbinātības, izglītības iegūšanas konsultācijas, kā arī valodu un kultūras kursi," atzīmē Zaiga Pūce.