Sākums

Projekts: Kapacitātes veidošana un izpratnes paaugstināšana neiecietības novēršanai un apkarošanai Latvijā (CALDER)

Bez nosaukuma

Projekts: Kapacitātes veidošana un izpratnes paaugstināšana neiecietības novēršanai un apkarošanai Latvijā (CALDER)

Sabiedrības integrācijas fonds 2021.gadā sadarbībā ar Latvijas Universitāti kā vadošo partneri, Tiesu administrāciju, Valsts policiju un Latvijas Republikas Prokuratūru ir uzsācis vērienīga projekta īstenošanu.

Projekta aktivitātes ir vērstas uz rasisma, ksenofobijas un cita veida diskriminācijas novēršanu un apkarošanu.

Projekta ietvaros plānotās darbības:

·     tiesiskā regulējuma par naida noziegumiem, tai skaitā naida runas, atbilstības starptautiskajām saistībām izvērtēšana.

Spēkā esošā tiesiskā regulējuma, tai skaitā tā piemērošanas praksē, efektivitātes izvērtēšana, lai identificētu tiesiskā regulējuma nepilnības un sniegtu priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem, kā arī lai izstrādātu vadlīnijas profesionāļiem par naida noziegumu, tai skaitā naida runas, identificēšanu;

·     mācību programmas izstrāde un apmācību cikla īstenošana.

Mācību ietvaros tiks paaugstināta policijas un prokuratūras darbinieku, kā arī tiesnešu rīcībspēja efektīvi identificēt naida noziegumus, tai skaitā naida runu, un saukt par to pie atbildības. Sabiedrības integrācijas fonda darbinieki pilnveidos savas zināšanas par naida runu un naida noziegumiem. Mācības sekmēs efektīvāku tiesiskā regulējuma piemērošanu cīņā pret rasismu, ksenofobiju un citiem neiecietības veidiem, kā arī uzlabos sadarbību un informācijas apmaiņu starp procesā iesaistītajiem galvenajiem dalībniekiem;

·     zinātniskā konference.

Konferences ietvaros tiks prezentēts pētījums un izstrādātā apmācību programma, kā arī notiks pieredzes un zināšanu apmaiņa ar pieaicinātajiem starptautiskajiem ekspertiem par labāko īstenoto praksi. Konference veicinās arī plašākas sabiedrības izpratni par rasisma, ksenofobijas un cita veida diskriminācijas novēršanu un apkarošanu.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" ietvaros. Projekta ilgums ir 24 mēneši un kopējais finansējums 171 943.65 EUR, no kuriem EK sedz 80% jeb 137 554.91 EUR.

Granta līgums Nr. 963736 — CALDER — REC-AG-2020 / REC-RRAC-RACI-AG-2020

Papildu informācija:

Sanita Lāce, projekta CALDER koordinatore Sabiedrības integrācijas fondā

Mob. tālr.: (+371) 29923080 | E-pasts: