Print |

Home > NVO fonds 2021 > Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2021.gadā īst[..]

sif-jauns-kras


Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2021.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros

Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2021
Search projects
Date of issue: 07.10.2020.
Date of submission: 02.11.2020.

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu pieteikumu konkursu 2021.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros.

Programmas mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā.
Programmas ietvaros 2021.gadā plānots atbalstīt projektus, kuri ietver šādus darbības virzienus:
1. "NVO darbības stiprināšana";
2. "NVO interešu aizstāvības stiprināšana";
3. "Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm";
4. "NVO un iedzīvotāju savstarpējās sadarbības stiprināšana".

Paredzēts, ka projekts var aptvert gan vienu, gan vairākus darbības virzienus. Vienlaikus, lai spēcinātu mazās, lokālās NVO, paredzēts atsevišķi nodalīts finansējums mikro līmeņa projektiem ar vienkāršāku administrēšanas mehānismu.

Makro projektu var iesniegt organizācijas, kas uz projekta pieteikuma iesniegšanas brīdi vismaz pēdējo 3 gadu nepārtrauktā periodā darbojas pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā un tās darbības ir saistītas ar pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm.

Programmas ietvaros projektiem pieejamais finansējums no Kultūras ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem 2021.gadam ir 1 396 500 EUR.

Programmas „NVO fonds" konkursa nolikums un projekta pieteikuma veidlapas (mikro un makro projektu pieteikumiem) pieejamas Sabiedrības integrācijas fonda tīmekļa vietnē www.sif.gov.lv.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020.gada 2.novembris plkst. 12:00 (saņemšanas termiņš Sabiedrības integrācijas fondā). Projektu pieteikumus var iesniegt:
• elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu, līdz plkst. 12:00 nosūtot uz e-pasta adresi: 
• personīgi (līdz plkst. 12:00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese: Raiņa bulvāris 15, Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā), projekta pieteikuma elektronisko versiju līdz plkst. 12:00 nosūtot uz e-pasta adresi  ;

Jautājumus par projektu pieteikumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi  , norādot atsauci uz šo projektu konkursu.

Projects: 87 


Pages:

No.Project PromoterProject's title
1.Biedrība “Kandavas Partnerība”Sadarbībā spēks!
2.Biedrība "Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai Attīstībai"Alianses Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai pārstāvja darbības Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas memoranda padomē nodrošināšana
3.Nodibinājums "Fonds “Riga Jurmala Music Festival”"Festivāla “Rīga Jūrmala” mūzikas tehnoloģiju konference
4.Biedrība "Vides iniciatīvu centrs"Mainīt attieksmi: soli pa solim zero waste virzienā
5.Biedrība "Mantinieki"Nospiedums nākotnei
6.Nodibinājums "Ruckas mākslas fonds"Ruckas mākslas fonda darbības stiprināšana un sabiedrības iesaistes veidošana aprites ekonomikas jomā
7.Biedrība “Bānīša Draugu klubs”Brīvprātīgā darba efektīva iesaiste dzelzceļu mantojuma saglabāšanā
8.Biedrība "Jaunolaines attīstībai"Kaimiņu draudzību stiprināšana
9.Biedrība "Vecāki Aizkrauklei"Kustības dabā - labākais ko dot saviem bērniem
10. Latvijas seniors – aktīvs, zinošs un atvērts sadarbībai
11.Nodibinājums "Fonds PLECS"Integrētas agrīnās prevencijas pieejas ieviešana Latvijā
12.Biedrība "Rīgas vācu kultūras biedrība"Jauniešu valstiskuma cikls „Lai pieRĀDĪT, vaig ieRĀDĪT!”
13.Biedrība "Kopā varam!"Iekļaut un iekļauties
14.Biedrība "Sansusī"Atbalsts biedrības “Sansusī” mākslas rezidenču centram un sociāli atbildīgām labklājības mākslas rezidenču programmām
15.Biedrība "Rīgas aktīvo senioru alianse"Pasaule mainās - ejam laikmetam līdz!
16.Biedrība "Cēsu mantojums"Biedrības “Cēsu mantojums” administratīvās kapacitātes stiprināšana
17.Biedrība "Latvijas Izvērtētāju asociācija"Latvijas Izvērtētāju asociācijas darbības stiprināšana
18.Biedrība "Piekrastes Konvents"Piekrastes Domnīca
19.Biedrība "Iespēja visiem"Informēta, zinoša un pilsoniski atbildīga sabiedrība
20.Biedrība "ISSP"Māksla un aktīvisms iesācējiem
21.Nodibinājums "Fonds digitālai izaugsmei TRĪS"Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) resursu kataloga Latvijas nevalstiskajām organizācijām izveide un popularizēšana
22.Biedrība "Tēvzemes biedrība"Trešo valstu studentu iesaiste Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas veicināšanā un latviešu valodas pozīcijas stiprināšanā
23.Biedrība "Vieglās valodas aģentūra"Pieejama informācija vieglajā valodā kā garants cilvēku ar informācijas uztveres traucējumiem pilsoniskās līdzdalības nodrošināšanā
24.Biedrība "Vieglās valodas aģentūra"Pieejama informācija vieglajā valodā kā garants cilvēku ar informācijas uztveres traucējumiem pilsoniskās līdzdalības nodrošināšanā
25.Biedrība "Jelgavas attīstībai"Pasākumu kopa iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības veicināšanai pilsētvides attīstības jautājumos Jelgavā
26.Biedrība "Apvienība "HIV.LV""Ja kopā darām, jo vairāk varam!
27.Biedrība “Youth for City – City for Youth”Par prieku
28.Biedrība "Ziemeļlatgales sieviešu biedrība "Ieva""Bērns ģimenē un sabiedrībā
29.Nodibinājums "Valmieras atbalsta fonds"Brīvs prāts / gudrs prāts
30.Biedrība "Silta sirds"Līdzdarbojamies – Kopā ar MUMS!
31.Biedrība "Cita Rīga"365 dienas Rīgā
32.Biedrība “Dabas zona”Brīvdabas bērnudārza idejas popularizēšana Liepājas pirmsskolas bērniem un to vecākiem
33.Biedrība "Jelgavā 21.gadsimts"Atspulgi…
34.Nodibinājums "Centra MARTA Liepājas nodibinājums"Centra MARTA Liepājas nodibinājuma pamatdarbības un interešu aizstāvības darba stiprināšana
35.Biedrība "Neklusē!"#Neklusē un mobinga situācijā rīkojies ASAP: Atpazīsti, Saki, Aktivizē un Palīdzi!
36.Biedrība "Penkulē atver durvis"Vieta ir cilvēki
37.Biedrība "Auces novada Sociālo inovāciju parks"Esi jaunietis, domā kā politiķis!
38.Biedrība "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība"Ukraiņi Latvijā
39.Biedrība "Latviešu draugu kopa Atēnās""Biedrības "Latviešu draugu kopa Atēnās" kapacitātes stiprināšana
40.Biedrība "Pērses krasts"Pērses grava digitāli – TOREIZ un TAGAD
Pages:

 


Date of printing: 23.06.21