Sākums > NVO fonds 2021 > Pilsoniskā aktīvisma un kultūras pieejamības veici[..]

sif-jauns-kras


Pilsoniskā aktīvisma un kultūras pieejamības veicināšana Rīgas apkaimēs un Satori.lv lasītāju vidū

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2021

Meklēt projektus

Projekta “Pilsoniskā aktīvisma un kultūras pieejamības veicināšana Rīgas apkaimēs un Satori.lv lasītāju vidū” mērķis ir ar definētajām mērķauditorijām piemērotiem instrumentiem informēt par pilsoniskā aktīvisma veidiem un iedvesmot Latvijas iedzīvotājus pilsoniskajai līdzdalībai, kā arī veicināt kultūras pieejamību Rīgas apkaimēs, tādējādi stiprinot piederības sajūtu Latvijai definētajās mērķa grupās. Projekta mērķauditorijas ir interneta žurnāla “Satori.lv” lasītāji, Rīgas apkaimju biedrības, kā arī to iedzīvotāji. Projekta galvenās aktivitātes un rezultāti: Diskusiju cikla par kultūras pieejamību Rīgas apkaimēs organizēšana, ieteikumu sagatavošana Rīgas Domei, informatīva kampaņa par ziedošanu kā pilsoniskās līdzdalības veidu ar fokusu uz kultūras pieejamības nozīmi ilgtspējīgā sabiedrībā.

Reģioni: Visa Latvija
Piešķirtais finansējums: 30 000,00 EUR / 21 084.12 LVL;
Projekta īstenotājs: Biedrība "Ascendum"