Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Iedzīvotāju stiprināšana par pilsonisko līdzdalību Aizkraukles rajona partnerības darbības teritorijā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2021

Поиск проектов

Projekta mērķis ir veidot izpratni par pilsonisko līdzdalību lēmumu pieņemšanā un līdzdarbības veidiem, kā arī veicināt savstarpējo sadarbību starp iedzīvotājiem un biedrībām.

Projekta aktivitātes: pētījums par nevalstisko sektoru Partnerības darbības teritorijā, sešas NVO domnīcas novados, divi pieredzes apmaiņas braucieni pie citām NVO, divi semināri par iedzīvotāju tiesībām iedzīvotāju valdēs un lauku cilvēku līdzdalības rīkiem, noslēguma pasākums.

Rezultātā tiks veicināta iedzīvotāju izpratne par līdzdalību; informētība par iedzīvotāju valdēm, kolektīvo iesniegumu, līdzdalības budžetu; izstrādāti ieteikumi jeb vadlīnijas iedzīvotāju valdēm, kas ir specifiski tieši mūsu jaunajam Aizkraukles novadam; izstrādāta informatīva info lapa, kas tiks izplatīta Partnerības teritorijā; izveidota mājaslapas sadaļa par nevalstisko sektoru.

Projekta tiešā mērķa grupa ir aktīvie Partnerības teritorijas iedzīvotāji un biedrības, kas tiks iesaistīti projekta organizētajās aktivitātēs. Netiešā mērķa grupa ir visi Partnerības teritorijas iedzīvotāji, kuri tiks ietekmēti aktīvo iedzīvotāju un biedrību darbības rezultātā.

Регионы: Zemgales reģions
предоставил финансирование: 7000,00 EUR / 4 919.63 LVL;
Исполнитель проекта: Biedrība "Aizkraukles rajona partnerība"