Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Biedrības "Latviešu draugu kopa Atēnās" kapacitātes stiprināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2021

Поиск проектов

Projekta mērķis ir stiprināt biedrības "Latviešu draugu kopa Atēnās" kapacitāti un veiktspēju, lai sekmētu  Grieķijā dzīvojošās Latvijas diasporas  pašorganizēšanos un pilsonisko līdzdalību diasporas politikas īstenošanā, veicinot piederību Latvijai un latviešu valodas un latviskās identitātes saglabāšanu.

Projekta mērķa grupa ir biedrības "Latviešu draugu kopa Atēnās" biedri, darbinieki, brīvprātīgie un Latvijas diaspora Atēnās un Grieķijā un viņu ģimenes locekļi.

Galvenās aktivitātes:

  1. 1)biedrības "Latviešu draugu kopa Atēnās" darbības pilnveidošana;
  2. 2)informatīaktivitātes un tīklošanās, lai veicinātu diasporas pašorganizēšanos un pilsonisko līdzdalību;
  3. 3)mācību materiālu ģimenēm ar bērniem sagatavošana un testēšana Latvijas diasporas piederības Latvijai sekmēšanai;
  4. 4)finansējuma piesaistes aktivitātes biedrības institucionālajai kapacitātei, finansiālajai ilgtspējai un attīstībai.

Plānotie rezultāti: organizēta biedru kopsapulce un regulāras sanāksmes biedrības darba plānošanai, veikta  latviešu diasporas Grieķijā aptauja, sagatavota biedrības stratēģija 2021.-2024. gadam, pilnveidots biedrības materiāltehniskais nodrošinājums un iegādāti reprezentācijas materiāli; izveidota biedrības lapa Facebook, kurā publicētas vismaz 10 ziņas, biedrība pievienojusies Eiropas Latviešu apvienībai, organizēta pieredzes un labās prakses apmaiņas tikšanās ar pārstāvi no Itālijas un itāļu Šveices latviešu biedrības ALISI, biedrībā iestājušies vismaz 5 jauni biedri un/vai brīvprātīgie; sagatavots  mācību materiāls (stundu plāni) ģimenēm ar bērniem piederības Latvijai stiprināšanai; sagatavots vismaz viens projekta pieteikums iesniegšanai citās atbalsta programmās.

Регионы: Rīga
предоставил финансирование: 7000,00 EUR / 4 919.63 LVL;
Исполнитель проекта: Biedrība "Latviešu draugu kopa Atēnās""