Print |

Home > NVO fonds 2021 > Ukraiņi Latvijā

sif-jauns-kras


Ukraiņi Latvijā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2021

Search projects

Mērķis – veicināt LUBA  ilgtspējīgu sekmīgu darbību  stiprinot ukraiņu nacionālās identitātes apziņu un  veidojot komunikāciju starp sabiedrībā dzīvojošu mazākumtautību un etniskā vairākuma – latviešu iedzīvotājiem, tā veicinot pilsoniskās sabiedrības saliedētību,  sabiedrības iesaisti pilsoniski nozīmīgās aktivitātēs, līdzdalības un demokrātijas procesu veicināšanā Latvijā.

Mērķa grupa: biedrības biedri un brīvprātīgie, dalīborganizācijas, kā arī dažādas iedzīvotāju grupas.

Aktivitātes:

  1. Apmācības organizācijas biedriem un brīvprātīgajiem.
  2. Konference “110 gadi ukraiņu diasporai Latvijā”.
  3. Tikšanās – diskusija.

Plānotie rezultāti: stiprināta biedrības stabila un ilgtspējīga darbība, stiprināta ukraiņu nacionālās identitātes apziņa un  uzlabota komunikācija starp Latvijā dzīvojošu dažādu tautību cilvēkiem, tā veicinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti un līdzdalības demokrātijas procesus.

Region: Rīga
Amount of Grant Awarded: 7000,00 EUR / 4 919.63 LVL;
Project Promoter: Biedrība "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība"
 


Date of printing: 15.06.21