Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


#Neklusē un mobinga situācijā rīkojies ASAP: Atpazīsti, Saki, Aktivizē un Palīdzi!

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2021

Поиск проектов

Latvija ir 1.vietā OECD valstīs pēc mobinga rādītājiem skolās – katrs trešais skolēns Latvijā atzīst, ka ir cietis no mobinga vairākas reizes mēnesī. Taču 54% no šiem skolēniem nav vērsušies pēc palīdzības. Ja skolēni saskartos ar mobingu, 55% vēlētos saņemt palīdzību no vecākiem, 37% no draugiem, 27% no skolotāja, 10% caur mobilo lietotni. Tikai 1/3 skolotāju un vecāku zina, kā rīkoties mobinga situācijās.

Sociālais projekts Neklusē šī projekta ietvaros nodrošinās iespēju vismaz 50 skolām Latvijā

bezmaksas risinājumus mobinga mazināšanā skolas vidē:

-        apmācības tiešsaistē skolas personālam: kas ir mobings, kā to atpazīt, kā skolotājam rīkoties, lai mobingu preventīvi novērstu un mazinātu, kur skolotājs var vērsties pēc palīdzības.

-        apmācības tiešsaistē klases audzinātājiem un metodoloģijas nodrošināšana klases audzināšanas stundām klātienē un tiešsaistē, ko klases audzinātāji izmantos klases audzināšanas stundās.

-        skolēniem Neklusē mobilo lietotni, kur skolēns varēs uzzināt, kas ir mobings, kā rīkoties, kā arī ziņot par pāridarījumu un saņemt palīdzību no skolas psihologa, Uzticības tālruņa, Pusaudžu resursu centra vai Valsts Policijas.

apmācības tiešsaistē vecākiem: kas ir mobings, kā to atpazīt, kā vecākiem rīkoties, lai mobingu preventīvi novērstu, kā rīkoties, ja bērns ir upuris, pāridarītājs vai vērotājs, kur vecāki var vērsties pēc palīdzības.

предоставил финансирование: 6999,75 EUR / 4 919.45 LVL;
Исполнитель проекта: Biedrība "Neklusē!"