Начало > NVO fonds 2021 > Brīvs prāts / gudrs prāts

sif-jauns-kras


Brīvs prāts / gudrs prāts

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2021

Поиск проектов

rojekta mērķauditorija: Nodibinājuma Valmieras atbalsta fonda valde; Brīvprātīgie un pasākumu organizatori; Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu iedzīvotāji un tur darbojošās NVO.

Projekta mērķi:

  1. 1.Stiprināt institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti “Valmieras atbalsta fondam”
  2. 2.Attīstībrīvprātīgā darba kustību jaunā kvalitātē Valmierā un apkārtējos novados/ topošajā Valmieras novadā.
  3. 3.Stiprināt organizētu pilsonisko sabiedrību Valmierā un apkārtējos novados, veicinot plašāku iedzīvotāju iesaistiinterešu pārstāvniecību pašvaldību pieņemtajos lēmumos par kultūras un sporta dzīves aktivitāšu (pasākumu) saturu.

Projekta rezultāti:

Nodibinājuma darbības  mērķu un stratēģijas izstrāde sadarbībā  ar mentoru.

Nodibinājuma mājas lapas un vizuālās identitātes izstrāde.

Brīvprātīgo un pasākumu rīkotāju viedokļu un pieredzes apkopošana digitāli, gan klātienes diskusijās.

Digitāls uzziņas materiāls/rokasgrāmata par  brīvprātīgo darbu, saskarsmes ētiku un   topošā Valmieras novada kultūrvēsturiskajiem un aktuālajiem sasniegumiem, kas  izstrādāts kopā ar jomas ekspertiem  (kultūra, ekonomika, vēsture, tradīcijas, sports, zinātne, daba u.c.) un kas  brīvi pieejams jebkuram interesentam.

30 brīvprātīgo  padziļināta apmācība  jaunā kvalitātē balstoties uz  izstrādāto materiālu.

Sabiedrības aktivitātes un viedokļa par iesaisti lēmumu pieņemšanā par kultūras un sporta pasākumu  satura veidošanu noskaidrošana, sadarbībā ar citām NVO topošajā Valmieras novadā, kas sekmēs uz datiem balstītu rīcību publisku pasākumu rīkošanā.

Stiprināta sadarbība ar citām NVO - kultūras un māklsas biedrību “Haritas”, biedrību “Valmieras attīstības aģentūra”, nodibinājumu “Valmieras sporta klubs” u.c.

Nodibinājuma sadarbības stiprināšana ar ELA un PBLA  kopēju sadraudzības aktivitāšu organizēšanā Latvijas un diasporas jauniešiem Valmieras pilsētā.

Регионы: Vidzemes reģions
предоставил финансирование: 6997,20 EUR / 4 917.66 LVL;
Исполнитель проекта: Nodibinājums "Valmieras atbalsta fonds"