Sākums > NVO fonds 2021 > Bērns ģimenē un sabiedrībā

sif-jauns-kras


Bērns ģimenē un sabiedrībā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2021

Meklēt projektus

Mērķa grupa – personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskiem, daudzbērnu ģimenes ar bērniem.

Galvenās aktivitātes – izglītojošo semināru cikls vecākiem bērnu audzināšanas jautājumos; speciālistu konsultācijas bērniem un ģimenēm, kā pārvarēt stresu un neiecietību Covid-19 laikā; mazinot stereotipus, nodrošinot dzimumu līdztiesības integrēšanu, cilvēktiesību tiesību izpratnes veidošanu; īpaši pievēršot uzmanību vardarbības pret bērnu izskaušanas, izglītības veicināšanas un stereotipu izskaušanas jomām, diskusija un forums.

Plānotais rezultāts:

  1. 1.Izveidotā atbalsta grupa sievietēm Ziemeļlatgalē, veiks preventīvi, proaktīvi un līdzatbildīgi darbu bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, kā arī piesaistīs speciālistus ģimenēm ar bērniem, lai savlaicīgi saņemtu izglītošanu un atbalstu bērnu emocionālajā audzināšanā, tādējādi rūpējoties par daudzbērnu ģimenēm, kuras pakļautas diskriminācijas riskiem. Tā nodrošinot psiholoģiskā klimata uzlabošanu, kā arī sabiedrības izpratnes veicināšanu par cilvēktiesībām un humānismu.
  2. 2.Informatīva izdevuma – ceļvedis izveide vecākiem bērnu audzināšanā, krīzes un vardarbības gadījumos ģimenē un sabiedrībā.
  3. 3.Veicināt daudzbērnu ģimeņu un bērnu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, kas ietekmē viņu dzīvi, uzklausot un ņemot vērā viņu domas un viedokli.
  4. 4.Izstrādāt preventīvas programmas ar mērķi pasargāt bērnus no vardarbības un vecākus no agresīvas uzvedības ģimenē.

Projekta prioritārās darbības jomas atbildīs bērna labsajūtai un attīstībai būtiskākajiem politikas sektoriem un pakalpojumiem, kas jānodrošina bērniem un ģimenēm.

Šo pieeju ir svarīgi nostiprināt sabiedrības domāšanā, likumdošanā un praksē, lai bērnu tiesības uz aizsardzību, labklājību un attīstību būtu nodrošinātas neatkarīgi no valsts vai ģimenes ekonomiskās situācijas, cilvēku labvēlības vai gadījuma rakstura izpratnes.

Reģioni: Latgales reģions
Piešķirtais finansējums: 5790,00 EUR / 4 069.24 LVL;
Projekta īstenotājs: Biedrība "Ziemeļlatgales sieviešu biedrība "Ieva""