Начало > NVO fonds 2021 > Ja kopā darām, jo vairāk varam!

sif-jauns-kras


Ja kopā darām, jo vairāk varam!

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2021

Поиск проектов

Projekta mērķa grupa ir NVO darbinieki, kas darbojas HIV profilakses jomā Rīgā un visā Latvijā. Projekta mērķis ir veicināt NVO, kas darbojas HIV profilakses jomā  savstarpējo sadarbību, stiprināt šo organizāciju kapacitāti, mazināt izdegšanas sindromu cilvēkiem, kuri šajās organizācijās strādā, lai sekmīgi darbotos HIV profilakses un infekcijas izplatības mazināšanas jomā.

Projekta aktivitātes ir vērstas uz to, lai organizācijas vienotos par kopīgu sadarbību, lai maksimāli efektīvi izmantotu esošos resursus kopīga mērķa sasniegšanai –HIV izplatības mazināšanai. Lai sasniegtu mērķi notiks vairākas tikšanās gan attālināti, gan klātienē.

Регионы: Visa Latvija
предоставил финансирование: 3196,00 EUR / 2 246.16 LVL;
Исполнитель проекта: Biedrība "Apvienība "HIV.LV""