Print |

Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Pasākumu kopa iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības veicināšanai pilsētvides attīstības jautājumos Jelgavā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2021

Search projects

Projekta mērķis ir Jelgavas pilsētas iedzīvotāju līdzdalības veicināšanas rīcībpolitikas veidošanā un iedzīvotājiem svarīgu problēmu risināšanā.

Projekta ietvaros:

  1. Organizēta iedzīvotāju aptauja un intervēšana, pievēršot lielāku uzmanību tieši apkaimes iedzīvotāju intervēšanai.
  2. Organizētas vismaz 4 atklātās diskusijas iedzīvotājiem aktuālo jautājumu apspriedei, aicinot piedalīties arī atbildīgo institūciju pārstāvjus.
  3. Organizēts koprades pasākums - iedzīvotāju problēmu risinājumu konceptu izstrādei.

Projekta realizēšana veicinās sadarbību iedzīvotāju un ierēdņu starpā Jelgavas pilsētvides attīstībā ar tiešo biedrības “Jelgavas attīstības” iesaisti iedzīvotāju interešu pārstāvēšanā un aizstāvēšanā, kā arī veicinās biedrības atpazīstamību un uzticēšanos nevalstiskajam sektoram.

Region: Jelgava
Amount of Grant Awarded: 7000,00 EUR / 4 919.63 LVL;
Project Promoter: Biedrība "Jelgavas attīstībai"
 


Date of printing: 25.06.21