Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Pieejama informācija vieglajā valodā kā garants cilvēku ar informācijas uztveres traucējumiem pilsoniskās līdzdalības nodrošināšanā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2021

Поиск проектов

Projekta mērķis ir veidot sabiedrībā sapratni par vieglo valodu un informēt valsts institūciju atbildīgās amatpersonas par nepieciešamību nodrošināt informācijas pieejamību un kā to darīt. Sagatavot vadlīnijas valsts institūcijām par vieglo valodu un tās izmantošanas iespējām. Novērtēt projekta realizāciju, organizējot diskusiju par situāciju informācijas pieejamības jomā, un plānot turpmākos darbības soļus.

Atbilstoši ES direktīvai 2016/2102 par informācijas pieejamību, aizvien lielāku nozīmi iegūst informācija, kas visiem iedzīvotājiem dod iespēju vienlīdzīgi piedalīties pilsoniskās līdzdalības procesos.

Šobrīd Eiropā veikti pētījumi liecina, ka vidēji 25% katras valsts iedzīvotāju nevar pilnvērtīgi piedalīties sabiedrībās dzīvē, jo dažādu iemeslu dēļ nespēj uztvert sarežģītu informāciju. Latvijas iedzīvotāji, kam ir informācijas uztveres traucējumi, ir izslēgti no vienlīdzīgas līdzdalības.

Vērtējot valsts iestāžu informācijas pieejamību, var secināt, ka vieglajai valodai nav pievērsta pietiekama uzmanība. Šo situāciju nepieciešams uzlabot.

Projekta tiešā mērķa grupa ir valsts iestāžu darbinieki, kuri ikdienā strādā ar informācijas sagatavošanu. Plānots iesaistīt 2 pārstāvjus no katras ministrijas, kā arī no Saeimas un Valsts Kancelejas.

Netiešā mērķa grupa ir cilvēki ar informācijas uztveres traucējumiem, kas radušies dažādu iemeslu dēļ.

Projektā plānots veidot informatīvā kampaņu, uzsākt saziņu ar valsts iestāžu pārstāvjiem, sagatavot vadlīnijas valsts iestādēm un tās prezentēt.

предоставил финансирование: 6984,75 EUR / 4 908.91 LVL;
Исполнитель проекта: Biedrība "Vieglās valodas aģentūra"