Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Trešo valstu studentu iesaiste Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas veicināšanā un latviešu valodas pozīcijas stiprināšanā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2021

Поиск проектов

Projekta iesniedzējs ir 2019.gadā dibinātā Tēvzemes biedrība, kuras darbības mērķi pilnībā sakrīt ar “Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēm 2012.-2018.gadam”, kas nosaka Latvijas sabiedrības integrācijas pamatvirzienus, un “Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plānu 2019.-2020.gadam”.

Projekta mērķis ir pilsoniski aktīvi un sociāli atbildīgi palīdzēt uz Latviju atbraukušajiem ārvalstu studentiem palikt studēt Latvijā, ļaujot vieglāk atrast darba vietas, kur studiju laikā piestrādāt, palīdzēt Latvijas augstskolām būt konkurētspējīgām augstākās izglītības eksportā, palīdzēt darba devējiem atrisināt trūkstošo darba roku problēmu, palīdzēt valstij cīņā ar ēnu ekonomiku, palīdzēt nostiprināt latvisko identitāti globalizācijas apstākļos un palīdzēt Latvijas sabiedrībai atbrīvoties no aizspriedumiem pret cilvēkiem citām kultūrām.  

Biedrība ir pārliecināta, ka ir iespējams vienlaicīgi veicināt Latvijas tautsaimniecības konkurētspēju un stiprināt atvērto latvietību. Biedrība ir gatava būt par starpnieku starp Latvijas darba devējiem, pašvaldībām, augstskolām un ārvalstu studentiem, lai visas puses šajā situācijā būtu ieguvējas. Tikšanās ar visām mērķa grupām un valsts institūcijām, informācijas apkopošana un mājas lapas izveide, kurā būs atrodama visa nepieciešamā informācija, ir galvenās projekta aktivitātes. Projekta rezultātā izkristalizētos sadarbības modelis starp ārvalstu studentiem un Latvijas augstskolām no vienas puses un darba devējiem un valsts institūcijām no otras puses, kas nākotnē novērstu šobrīd pastāvošās komunikācijas problēmas starp šīm grupām. Projekta rezultātā ceram uz lielākas izpratnes plašākā sabiedrībā radīšanu.

Регионы: Visa Latvija
предоставил финансирование: 7000,00 EUR / 4 919.63 LVL;
Исполнитель проекта: Biedrība "Tēvzemes biedrība"