Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) resursu kataloga Latvijas nevalstiskajām organizācijām izveide un popularizēšana

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO līdzfinansējuma budžeta programma"

Search projects

Projekta mērķis ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) resursu kataloga Latvijas nevalstiskajām organizācijām izveide un popularizēšana, tādējādi gan veicinot sabiedrības interešu pārstāvju iespējas aktīvai līdzdalībai digitālās transformācijas procesos, gan arī sekmējot nodibinājuma “Fonds digitālai izaugsmei TRĪS” aktīvās darbības veiksmīgu uzsākšanu un interešu aizstāvības īstenošanu.

Projekta ietvaros plānots izveidot Latvijas nevalstiskā jeb trešā sektora informacionālām

vajadzībām atbilstošu tiešsaistes datu bāzi, kurā apkopoti dažādas IKT komponentes saturoši piedāvājumi, kas organizācijām ļauj ietaupīt resursus un ir pieejami jau šobrīd. Tie ir Latvijas un ārvalstu komercuzņēmumu un labdarības organizāciju produkti, pakalpojumi, pasākumi, apmācības, ziedojumu programmas un cita veida iniciatīvas, kas ietver atlaides, atvieglotus dalības nosacījumus vai bezmaksas piekļuves tieši nevalstiskajām organizācijām.

Projekta laikā plānots sasniegt vismaz 500 nevalstiskās organizācijas. Tā kā tīmekļa vietne iezīmēs organizācijas aktīvās darbības uzsākšanu un kalpos arī kā pamata platforma interešu aizstāvības īstenošanai, projekta mērķa grupa vienlaicīgi ir arī “Fonds digitālai izaugsmei TRĪS”.

Projekts tiks īstenots tikai virtuālā vidē, klātienē nepieciešamības gadījumā tiekoties tikai projekta īstenotājiem.

Region: Whole Latvia
Amount of Grant Awarded: 6855,00 EUR / 4 817.72 LVL;
Project Promoter: Nodibinājums "Fonds digitālai izaugsmei TRĪS"