Home > NVO fonds 2021 > Informēta, zinoša un pilsoniski atbildīga sabiedrī[..]

sif-jauns-kras


Informēta, zinoša un pilsoniski atbildīga sabiedrība

Compact view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2021

Search projects

Description

Projekta mērķis ir Sekmēt ikviena sabiedrības locekļa aktivizēšanos un līdzatbildīgu iesaisti sabiedriskos procesos, lai stimulētu darboties problēmjautājumu risināšanā un lēmumu pieņemšanā savas dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Projekta tiešā mērķa grupa ir Limbažu novada vietējie iedzīvotāji no Vidrižiem, Bīriņiem, Igates, Lēdurgas un Gravās. Ja arī ieradīsies citi, kaimiņu pagastu interesenti, ar prieku tiks sagaidīti. Projekta galvenās aktivitātes ir iedzīvotāju interešu un vēlmju noskaidrošana ar tiešo anketēšanu, ideju bankas veidošanu 2 iedzīvotāju forumu laikā un 2 apmācību semināriem, kuros tiek skaidrots par iespējām atbilstoši nosacījumiem, sagatavot priekšlikumus vietējām pašvaldībām, sekot līdzi to virzībai un izskatīšanai novadā, kā arī profesionāli sagatavot priekšlikumus Saeimas komisijām aktuālu jautājumu risināšanai. Tiek izgatavoti metodiski materiāli izplatīšanai semināru dalībniekiem, kā arī kaimiņu pašvaldībām, NVO, vietējo pagastu iedzīvotāju padomēm. Projekta rezultātā ir veicināta sabiedrības līdzdalība un stimulēta iedzīvotāju aktivitāte un

iesaistīšanās sabiedrībai būtisku problēmu risināšanā, ir iegūtas jaunas prasmes un iemaņas dokumentu sagatavošanā. Jūtami ir uzlabojies dialogs ar vietējām pašvaldībām un valsts institūciju darbiniekiem, iedzīvotājiem ir izveidojusies līdzatbildības sajūta par savas dzīves kvalitātes uzlabošanu, kā arī veicināta izpratne par pilsoniskās līdzdalības nepieciešamību. Ir stiprināta biedrības institucionālā un finansiālā kapacitāte. 

Information

Region: Vidzeme Region
Amount of Grant Awarded: 6952,00 EUR / 4 885.89 LVL;
Project Promoter: Biedrība "Iespēja visiem"

Documents

Documents