Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Informēta, zinoša un pilsoniski atbildīga sabiedrība

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2021

Поиск проектов

Projekta mērķis ir Sekmēt ikviena sabiedrības locekļa aktivizēšanos un līdzatbildīgu iesaisti sabiedriskos procesos, lai stimulētu darboties problēmjautājumu risināšanā un lēmumu pieņemšanā savas dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Projekta tiešā mērķa grupa ir Limbažu novada vietējie iedzīvotāji no Vidrižiem, Bīriņiem, Igates, Lēdurgas un Gravās. Ja arī ieradīsies citi, kaimiņu pagastu interesenti, ar prieku tiks sagaidīti. Projekta galvenās aktivitātes ir iedzīvotāju interešu un vēlmju noskaidrošana ar tiešo anketēšanu, ideju bankas veidošanu 2 iedzīvotāju forumu laikā un 2 apmācību semināriem, kuros tiek skaidrots par iespējām atbilstoši nosacījumiem, sagatavot priekšlikumus vietējām pašvaldībām, sekot līdzi to virzībai un izskatīšanai novadā, kā arī profesionāli sagatavot priekšlikumus Saeimas komisijām aktuālu jautājumu risināšanai. Tiek izgatavoti metodiski materiāli izplatīšanai semināru dalībniekiem, kā arī kaimiņu pašvaldībām, NVO, vietējo pagastu iedzīvotāju padomēm. Projekta rezultātā ir veicināta sabiedrības līdzdalība un stimulēta iedzīvotāju aktivitāte un

iesaistīšanās sabiedrībai būtisku problēmu risināšanā, ir iegūtas jaunas prasmes un iemaņas dokumentu sagatavošanā. Jūtami ir uzlabojies dialogs ar vietējām pašvaldībām un valsts institūciju darbiniekiem, iedzīvotājiem ir izveidojusies līdzatbildības sajūta par savas dzīves kvalitātes uzlabošanu, kā arī veicināta izpratne par pilsoniskās līdzdalības nepieciešamību. Ir stiprināta biedrības institucionālā un finansiālā kapacitāte. 

Регионы: Vidzemes reģions
предоставил финансирование: 6952,00 EUR / 4 885.89 LVL;
Исполнитель проекта: Biedrība "Iespēja visiem"