Home > NVO fonds 2021 > Pasaule mainās - ejam laikmetam līdz!

sif-jauns-kras


Pasaule mainās - ejam laikmetam līdz!

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2021

Search projects

Pasaule mainās – ejam laikmetam līdz!

Projekta mērķis – stiprināt RASAS un biedru kapacitāti, pilsonisko aktivitāti un demokrātiju. Mērķa grupa ir biedrības RASA biedri un citas ieinteresētās personas.

Projekta aktivitātes ir:

1. Digitālie līdzdalības rīki un portāli.

2. Mājas lapā sadaļas E-seniors izveide.

3. Sarunu domnīca “Rīga iedzīvotāju labklājībai”.

4. Bukleta izstrāde un izdošana.

Sagaidāmie projekta rezultāti:

-        Apmācītas 200 personas praktiski pielietot IT tehnoloģijas;

-        Paaugstināta senioru informētība, mazināta atstumtība, dota iespēja līdzdarboties pilsoniskajās aktivitātēs;

-        Iespēja saņemt informāciju par izmaiņām Rīgas domes darbībā iedzīvotāju labklājības līmeņa nodrošināšanai;

-        Dota iespēja iedzīvotājam uzdot konkrētu jautājumu amatpersonai par viņam aktuālu jautājumu, risinājumu iespējām un virzību;

Izdots buklets 500 gab. par biedrības RASA aktivitātēm.

Region: Rīga
Amount of Grant Awarded: 6884,00 EUR / 4 838.10 LVL;
Project Promoter: Biedrība "Rīgas aktīvo senioru alianse"