Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Iekļaut un iekļauties

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2021

Поиск проектов

Mērķa grupa: personas ar dažādām funkcionālām iespējām, viņu ģimenes locekļi, NVO pārstāvji, pedagogi, atbalsta dienesti, pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji.

Galvenās aktivitātes: vasaras nometne 5 dienu garumā, lai visas ieinteresētās personas diskutētu un veidotu vienotu pieeju dažādu personu grupu iesaistīšanai sabiedrības dzīves aktualitātēs. Katru dienu ar dalībniekiem strādās pieredzējuši savas jomas profesionāļi, kuriem ir pieredze arī darbā ar personām ar dažāda veida traucējumiem.

Plānotie rezultāti:

  1. osabiedrībā veidota objektīva izpratne par bērniem un pieaugušajiem ar speciālām vajadzībām – dažādām veselības problēmām, slimībām, to izpausmēm;
  2. oinformēti un apmācīti dalībnieki, kā konstruktīvi veidot dialogu ar šiem cilvēkiem un viņu ģimenēm, kā sniegt atbalstu;

apgūti dažādi veidi, kā preventīvi strādāt ar tuvākajiem tieši iesaistītajiem cilvēkiem, novērst ģimeņu un atbalsta personu izdegšanu, atrast iekšējos resursus.

Регионы: Vidzemes reģions
предоставил финансирование: 4999,40 EUR / 3 513.60 LVL;
Исполнитель проекта: Biedrība "Kopā varam!"