Home > NVO fonds 2021 > Integrētas agrīnās prevencijas pieejas ieviešana L[..]

sif-jauns-kras


Integrētas agrīnās prevencijas pieejas ieviešana Latvijā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2021

Search projects

Fonda “PLECS”  darbības mērķis ir radīt ietvaru, lai varētu izveidot vienotu sistēmu, kur katrs bērns varētu sasniegt savu potenciālu. Projekta mērķis: veidot nepieciešamo sabiedrības, politiķu un ministriju izpratni un panākt valsts augstākā līmeņa politisko apņemšanos un “gribu”, lai tiktu sperti mērķtiecīgi soļi vienotas un efektīvas bērnu labklājības politikas/bērnu tiesību aizsardzības sistēmas izveidē un ieviešanā praksē. Šobrīd pastāv ļoti liela fragmentācija gan stratēģisko pieeju attīstīšanā, gan konkrētu risinājumu ieviešanā un individuālu bērnu atbalstā. Praksē darbojas 4-5 salīdzinoši nesaistītas jomas (it īpaši izglītība, veselība, labklājība, tieslietas, iekšlietas), nevis viena kopīga sistēma, kuras centrā būtu bērns.

Projekta ietvaros tiks izveidots stratēģisks komunikācijas materiāls par nepieciešamību izveidot vienotu, starpsektorālu pieeju bērnu izaugsmei un atbalstam. Materiāls tiks izmantots kā pamats projekta plānotajās interešu pārstāvniecības aktivitātēs, lai rastu “politisko gribu” praktiski virzīt un risināt identificētos problēmjautājumus. Interešu pārstāvniecības aktivitātes ietvers individuālās sarunas ar svarīgākajiem saistīto rīcībpolitikas veidotājiem un īstenotājiem un politķiem, kā arī starpnozaru semināru.

Projekta mērķa grupas ietver galvenos politikas veidotājus (politiķus un ierēdņus) un politikas realizētājus (institūcijas un nevalstisko sektoru).

Plānotie rezultāti - stratēģisks komunikācijas materiāls par nepieciešamību izveidot vienotu, starpsektorālu pieeju bērnu izaugsmei un atbalstam. Panākta “politiskā griba” praktiski virzīt un risināt identificētos problēmjautājumus.

Amount of Grant Awarded: 6995,00 EUR / 4 916.11 LVL;
Project Promoter: Nodibinājums "Fonds PLECS"