Home > NVO fonds 2021 > Latvijas seniors – aktīvs, zinošs un atvērts sadar[..]

sif-jauns-kras


Latvijas seniors – aktīvs, zinošs un atvērts sadarbībai

Compact view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2021

Search projects

Description

Pieteiktā projektā biedrība  īstenos savus statūtos noteiktos mērķus, kas sakrīt ar NVO programmā noteiktajiem darbības virzieniem.

Projekta mērķi: senioru interešu aizstāvēšana un senioru kopienu sadarbības veicināšana.

Projekta tiešie mērķi īstenojot aktivitātes:

-        interešu aizstāvēšana visās pieejamās institūcijās, apvienībās;

-        sadarbības senioru kopienās un atsevišķo senioru iesaistes veicināšana;

-        iesaistīšana IT tīklos, senioru prasmju un zināšanu attīstīšana;

-        valsts piederības sajūtas veicināšana, dzīves gudru senioru godāšana;

-        senioru iepazīstināšana ar LR  Saeimas darbu, Senioru Saeimas idejas attīstīšana.

Mērķa grupa – Latvijas seniori, kuri vēlas uzlabot savus dzīves apstākļus. Ieguvēji būs visa senioru sabiedrība.

Tiešā mērķa grupa – pasākumu dalībnieki, aktivitāšu ieviesēji - seniori, dažāda vecuma un dzimuma 700 personas.

Netiešā mērķa grupa – informētie par pasākumiem un rezultātiem līdz 1500 personas.

Projekta aktivitātes:

  1. 1.interešu aizstāvība
  2. 2.izglītošanās semināri
  3. 3.sarunu klubi, IT pielietojums tiešsaistes sarunās
  4. 4.Latvijas senioru kopienu sadarbības tīkla veidošana
  5. 5.100gadnieku
  6. 6.Senioru Saeimas 2021 pasākumu organizēšana
  7. 7.Informācijas izplatīšana
  8. 8.Mērķa grupas ieteikumi un sekmīga projekta vadība

Sagaidāmie rezultāti: tiks aizstāvētas senioru intereses; tiks izglītoti seniori; tiks vadītas sarunas; tiks izveidots kopienu tīkls; tiks godāti 100gadnieki; tiks organizētas Senioru dienas  LR Saeimā; tiks izplatīta informācija; tiks vadīts un izvērtēts projekts.

Information

Region: Whole Latvia
Amount of Grant Awarded: 6999,09 EUR / 4 918.99 LVL;

Documents

Documents