Начало > NVO fonds 2021 > Kustības dabā - labākais ko dot saviem bērniem

sif-jauns-kras


Kustības dabā - labākais ko dot saviem bērniem

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2021

Поиск проектов

Projekta mērķis – Biedrība “Vecāki Aizkrauklē” 2021. gadā organizēs kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespējas vismaz 40 ģimenēm un bērniem dabā no Salaspils, Ikšķiles un Ogres novadiem, kā arī veicinās vismaz 5 jauniešu iesaisti brīvprātīgā darba veikšanā, prioritāri izvirzot daudzbērnu, šķirto un nepilno ģimeņu intereses.

Projekta galvenās aktivitātes – 2 pārgājieni ģimenēm ar bērniem, seminārs “Brīvprātīgais darbs pasākumu organizēšanā – pirmais solis darba tirgū”, kura pēctecību plānots nodrošināt, vismaz 5 jauniešiem piedāvājot teorētisko iemaņu nostiprināšanu praksē vasaras brīvlaikā piedaloties bērnu nometnē “Esi drošs” kā audzinātāju palīgiem. Projekta ietvaros plānots piesaistīt 50 unikālus pasākumu apmeklētājus.

Aktivitātes ir vērstas uz novadu iedzīvotāju iesaisti, ģimenes kā vērtības sabiedrībā aktualizēšanu, jauniešu iesaisti Biedrības darbībā, kopienas veicināšanas sajūtu un piederības.

Latvijai aktualizēšanu, brīvprātīgā darba iespējām un darba tirgū nepieciešamo prasmju apgūšanu, pasākumiem brīvā dabā un komandas veidošanu ģimenēm, kā arī kvalitatīvu skolēnu brīvlaika pavadīšanu, veicinot bērnu sociālās prasmes, ikdienas neformālo komunikāciju un alternatīvus laika pavadīšanas veidus, veicinot arī bērnu izpratni par drošību.

Регионы: Rīgas reģions
предоставил финансирование: 6992,10 EUR / 4 914.08 LVL;
Исполнитель проекта: Biedrība "Vecāki Aizkrauklei"