Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Kustības dabā - labākais ko dot saviem bērniem

Compact view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2021

Search projects

Description

Projekta mērķis – Biedrība “Vecāki Aizkrauklē” 2021. gadā organizēs kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespējas vismaz 40 ģimenēm un bērniem dabā no Salaspils, Ikšķiles un Ogres novadiem, kā arī veicinās vismaz 5 jauniešu iesaisti brīvprātīgā darba veikšanā, prioritāri izvirzot daudzbērnu, šķirto un nepilno ģimeņu intereses.

Projekta galvenās aktivitātes – 2 pārgājieni ģimenēm ar bērniem, seminārs “Brīvprātīgais darbs pasākumu organizēšanā – pirmais solis darba tirgū”, kura pēctecību plānots nodrošināt, vismaz 5 jauniešiem piedāvājot teorētisko iemaņu nostiprināšanu praksē vasaras brīvlaikā piedaloties bērnu nometnē “Esi drošs” kā audzinātāju palīgiem. Projekta ietvaros plānots piesaistīt 50 unikālus pasākumu apmeklētājus.

Aktivitātes ir vērstas uz novadu iedzīvotāju iesaisti, ģimenes kā vērtības sabiedrībā aktualizēšanu, jauniešu iesaisti Biedrības darbībā, kopienas veicināšanas sajūtu un piederības.

Latvijai aktualizēšanu, brīvprātīgā darba iespējām un darba tirgū nepieciešamo prasmju apgūšanu, pasākumiem brīvā dabā un komandas veidošanu ģimenēm, kā arī kvalitatīvu skolēnu brīvlaika pavadīšanu, veicinot bērnu sociālās prasmes, ikdienas neformālo komunikāciju un alternatīvus laika pavadīšanas veidus, veicinot arī bērnu izpratni par drošību.

Information

Region: Riga Region
Amount of Grant Awarded: 6992,10 EUR / 4 914.08 LVL;
Project Promoter: Biedrība "Vecāki Aizkrauklei"

Documents

Documents