Home > NVO fonds 2021 > Kaimiņu draudzību stiprināšana

sif-jauns-kras


Kaimiņu draudzību stiprināšana

Compact view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2021

Search projects

Description

Projekta mērķis: veidot nevalstisko organizāciju tīklošanos, veicinot apkārtnes nevalstisko organizāciju saliedēšanos, un sekmēt iedzīvotāju savstarpējo sadarbību, tostarp starp dažādām Jaunolaines sabiedrības grupām, paaugstinot iedzīvotāju patriotismu un piederības sajūtu Jaunolainei, tā stiprinot kopienas attīstību. Projektā tiks iesaistītas nevalstiskās organizācijas, lai veicinātu neformālā vidē sadarbību un tīklošanos, nodrošinot, tostarp ar Jaunolaines iedzīvotāju līdzdalību, sporta un sadarbības spēles Jaunolainē dažādām apkārtnes nevalstiskajām organizācijām, piemēram, no Mārupes, Babītes, olaines, Ķekavas vai Ozolnieku novadiem. Rezultātā neformālā vidē tiks sekmēts dialogs starp nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, savstarpējā saziņa, veidoti kopīgi risinājumi un sadarbība. Lai stiprinātu dialogu arī ar pašvaldībām, spēlēs tiks aicināti līdzdarboties arī iesaistīto pašvaldību pārstāvji. Savukārt sekmējot pašu iedzīvotāju vietpiederību Jaunolainei, tiks īstenota aktivitāte „Piedzīvot Jaunolaini”. Tajā jaunieši un aktīvie iedzīvotāji intervēs viens otru un fiksēs dažādus dzīves stāstus un notikumus saistībā ar Jaunolaini, īpaši iesaistot sarunā seniorus. Stāsti tiks iedzīvināti, iesaistot vietējos iedzīvotājus teātra izspēlē, parādot tos pārējiem iedzīvotājiem. Tāpat apkopotie stāsti tiks publicēti stāstu krājumā. Rezultātā tiks veicināta iedzīvotāju piederības apziņas veidošanās.

Information

Region: Riga Region
Amount of Grant Awarded: 7000,00 EUR / 4 919.63 LVL;
Project Promoter: Biedrība "Jaunolaines attīstībai"

Documents

Documents