Home > NVO fonds 2021 > Ruckas mākslas fonda darbības stiprināšana un sabi[..]

sif-jauns-kras


Ruckas mākslas fonda darbības stiprināšana un sabiedrības iesaistes veidošana aprites ekonomikas jomā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2021

Search projects

Projekta “Ruckas mākslas fonda darbības stiprināšana un sabiedrības iesaistes veidošana aprites ekonomikas jomā” mērķis ir stiprināt Ruckas mākslas fonda kapacitāti darbā ar sabiedrības izpratnes veidošanu par bezatkritumu dzīvesveida un aprites ekonomikas tēmām un paaugstināt Cēsu novada un citu Latvijas novadu iedzīvotāju zināšanu un prasmju līmeni šajās tēmās. Lai sasniegtu šo mērķi, projekta laikā paredzēts noorganizēt trīs lekcijas un trīs praktiskas darbnīcas Cēsu novada iedzīvotājiem par bezatkritumu dzīvesveida un aprites ekonomikas tēmām, kas vienlaikus tiks pārraidītas tiešraidē. Īstenojot projektu, tiks stiprināta Ruckas mākslas fonda darbība, veicinot minēto tēmu aktualizēšanu sabiedrībā, vienlaikus piesaistot Cēsu novada un Latvijas iedzīvotāju uzmanību bezatkritumu un aprites ekonomikas iniciatīvu īstenošanai.

Region: Vidzeme Region
Project Promoter: Nodibinājums "Ruckas mākslas fonds"