Home > NVO fonds 2021 > Sadarbībā spēks!

sif-jauns-kras


Sadarbībā spēks!

Compact view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2021

Search projects

Description

Mērķa grupa:

 • ØTiešā mērķa grupa - Partnerības teritorijā esošo NVO pārstāvji, iedzīvotāji un brīvprātīgie, pašvaldību pārstāvji; Partnerības teritorijai blakus esošo pagastu NVO pārstāvji; 
 • ØNetiešā mērķa grupa – Partnerības teritorijas un blakus pagastu iedzīvotāji; NVO pārstāvji Latgalē un Vidzemē.

Galvenās aktivitātes:

 • Øinformatīvi saliedējošais pasākums “NVO – iedvesma un spēks sadarbībai”;
 • Ø pieredzes apmaiņas braucieni/semināri pie Latgales un Vidzemes NVO;
 • Øpublicitātes videomateriāla izveide par projekta un NVO aktivitātēm Partnerības teritorijā;
 • Øbiedrību prezentācijas materiāla izveide.

Plānotie rezultāti:

 • Øprojekta informatīvi saliedējošā pasākumā iesaistītas 20 NVO un 40 NVO pārstāvji;
 • Øpieredzes apmaiņas braucienos/ semināros iesaistīti 40 NVO pārstāvji;
 • Ø10 vietējie iedzīvotāji kā brīvprātīgie iesaistīti atsevišķu projekta aktivitāšu īstenošanā;
 • Ø40 vietējo iedzīvotāju un pašvaldības pārstāvju dalība projekta informatīvi saliedējošā pasākumā;
 • Øizveidots 20 NVO prezentācijas materiāls un videomateriāls.

Projekta īstenošanas vieta: Kandava, Latgales un Vidzemes reģions.

Information

Region: Whole Latvia
Amount of Grant Awarded: 7000,00 EUR / 4 919.63 LVL;
Project Promoter: Biedrība “Kandavas Partnerība”

Documents

Documents