Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Diasporas notikumu un cilvēkstāstu multimediāla atspoguļošana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, personām ar invaliditāti un mediju kritikas jomā" 2021

Поиск проектов
предоставил финансирование: 9999,13 EUR / 7 027.43 LVL;
Номер проекта: 2021.LV/MA/1/16
Исполнитель проекта: Biedrība "Latviesi.com"