Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Vienmēr esam blakus

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, personām ar invaliditāti un mediju kritikas jomā" 2021

Search projects
Project number: 2021.LV/MA/1/01
Project Promoter: IMLO Lat-Ireland.Ltd