Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Latvijas mediju arheoloģija

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, personām ar invaliditāti un mediju kritikas jomā" 2021

Поиск проектов
предоставил финансирование: 19832,17 EUR / 13 938.13 LVL;
Номер проекта: 2021.LV/MA/1/22
Исполнитель проекта: Biedrība "Ascendum"