Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Saturs nav semočkas

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, personām ar invaliditāti un mediju kritikas jomā" 2021

Поиск проектов
предоставил финансирование: 6066,51 EUR / 4 263.57 LVL;
Номер проекта: 2021.LV/MA/1/11
Исполнитель проекта: Akciju sabiedrība "DELFI"