Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti > ARHĪVS > Latvijas un Šveices sadarbības programma 2009-2012[..] > Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu s[..] > Pāvilostas senioru mūžizglītības attīstība un sada[..]

Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Pāvilostas senioru mūžizglītības attīstība un sadarbība starp paaudzēm

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Latvijas un Šveices sadarbības programma 2009-2012
Programma: Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma "NVO fonds"

Meklēt projektusVisi projektu piemēri

Projekta mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanā, atbalstot aktivitātes, kas uzlabo dzīves kvalitāti Pāvilostas novada senioriem.


Pāvilostas pensionāru Nodibinājums: Sakas novada atklātais sabiedriskais fonds  "Sakas novada pensionāru nodibinājums " ir gatavs realizēt projektu Pāvilostas senioru mūžizglītības attīstība un sadarbība starp paaudzēm.
Projekta mērķis: Veicināt pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanā, atbalstot aktivitātes, kas uzlabo dzīves kvalitāti Pāvilostas novada senioriem. Plānotā projekta mēŗķgrupa ir ap 200 Pāvilostas novada seniori. Projektā plānotās aktivitātes ir paredzēts realizēt pamatā Pāvilostas pilsētā, projektu plānots uzsākt 2011. gadā, projekta ilgums ir 12 mēneši. Projektā plānotās aktivitātes: nodrošināt projektā plānotām aktivitātēm piekļuvi visiem interesentiem, uzstādot invalīdu paceļamo krēslu personām ar kustību traucējumiem, noorganizēt 15 apmācību programmas par dažādām, seniorus interesējošām tēmām, divus pieredzes apmaiņas braucienus pie citām nevalstiskām senioru organizācijām, nodrošināt sadarbību starp paaudzēm- pieredzes nodošana jaunajai paaudzei, fiziski aktīva dzīvesveida popularizēšana senioru vidū.
Informācija par projektu, tā realizāciju, rezultātiem, tiks atspoguļota vietējos reģiona masu mēdijos.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: LVL 22 900,00, tai skaitā grantu shēmas līdzfinansējums: LVL 21 755,00, apakšprojekta iesniedzēja finansējums LVL 1145.00.

 Projekta rezultāti:

• Iegādātais paceļamais krēsls sniedz iespēju senioriem ar kustību traucējumiem un veselības problēmām apmeklēt semināru telpas, Pāvilostas bibliotēku un pasākumus pašvaldības ēkas otrajā stāvā;
• Apmācību telpas aprīkotas ar astoņiem transformējamiem galdiem, kas gan nodrošināja pilnvērtīgu apmācību procesu projekta laikā, gan arī tiks izmantoti apmācību pasākumos nākotnē;
• Seniori apguvuši vairākas būtiskas pamatprasmes un iemaņas dzīves kvalitātes uzlabošanai teorētiskās un praktiskās nodarbībās (138 stundas, vidēji 25-30 dalībnieki katrā aktivitatē):

  •  iemaņas strādāt ar datoru un internetu;
  •  pamatzināšanas angļu valodā;
  •  zināšanas savas veselības saglabāšanā un uzlabošanā: nūjošana, zāļu tēju pielietošana veselības stiprināšanā, veselīga dzīvesveida filozofija izmantojot Ineses Zinģītes rīvēšanās un rāpošanas metodes;
  •  zināšanas floristikā, daiļdārzniecībā un dekupāžas tehnikā;

• 30 jaunieši iesaistījās praktiskās nodarbībās (kopā 96 stundas), kurās 30 seniori gan vadīja nodarbības, gan arī viens no otra mācījās gatavot ēst, iekopt dārziņu un darboties ar dažādiem rokdarbiem;
• Tika organizētas divas projektā radīto rokdarbu izstādes – Pāvilostas pilsētas svētku laikā un Ziemassvētkos;
• Organizēti trīs savstarpēji pieredzes apmaiņas braucieni senioriem uz Virgas, Nīcas un Smiltenes senioru NVO;
• Organizēta veselības diena „Nāc, piedalies!", kurā seniori kopā ar 22 vidusskolniekiem, 20 jaunsargiem un sociālās atstumtības riskam pakļautiem bērniem, piesaistot nūjošanas instruktoru, apguva nūjošanu un piedalījās vakara pasākumā jūras krastā iesaistoties dažādās sporta aktivitātēs un vakara noslēgumu pavadīja kopīgās sarunās pie ugunskura;
• Seniori kopā ar jauniešiem viesojās Pāvilostas veco ļaužu namā, kur sniedza koncertus, dāvināja pašu iepriekš izgatavotās dāvaniņas un pavadīja laiku kopīgās sarunās.

Mērķa grupa: Seniori
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Kurzemes reģions
Piešķirtais finansējums: 21755.00 LVL / 30 954.58 EUR
Izlietotais finansējums: 21687.16 LVL LVL / 30 858.05 EUR
Projekta numurs: 2010.CH04/mic-228
Projekta īstenotājs: Nodibinājums "Sakas novada atklātais sabiedriskais fonds "Sakas novada pensionāru nodibinājums""
Sadarbības partneris: Pāvilostas novada pašvaldība
Uzsākšanas datums: 01.01.2011.
Pabeigšanas datums: 31.12.2011.
Īstenošanas vieta: Kurzemes reģions, Pāvilosta, Pāvilostas novads
Kontaktinformācija: Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV- 3466
Telefons: 63498202; 63484561
Fakss: 63484567
E-pasts:
WWW adrese: http://www.pavilosta.lv
 


Drukāšanas datums: 23.06.21