Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti

Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Koriģējošas pašpalīdzības grupas Latvijas reģionos un Iļģuciema sieviešu cietumā. (Pašpalīdzības grupas - palīdzēsim viens otram!)

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Latvijas un Šveices sadarbības programma 2009-2012
Programma: Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma "NVO fonds"

Meklēt projektusVisi projektu piemēri

Vispārējais projekta mērķis: veicināt sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto jauniešu un senioru spēju adaptīvā veidā iekļauties sabiedrībā un veidot veselīgu dzīves veidu, koriģējot viņu pašuztveri, motivāciju, uzvedības modeļus un stratēģijas ar pašpalīdzības grupu metodikas palīdzību Latvijas reģionos un Iļģuciema sieviešu cietumā Rīgā.


Vispārējais projekta mērķis: veicināt sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto jauniešu un senioru spēju adaptīvā veidā iekļauties sabiedrībā un veidot veselīgu dzīves veidu, koriģējot viņu pašuztveri, motivāciju, uzvedības modeļus un stratēģijas ar pašpalīdzības grupu metodikas palīdzību Latvijas reģionos un Iļģuciema sieviešu cietumā Rīgā. Tāpat arī nodot pašpalīdzības grupu metodes vadības prasmes pilotprojekta veidā Iļģuciema sieviešu cietuma darbiniekiem un vismaz 6 brīvprātīgiem grupu vadītājiem (riska grupu dalībniekiem) Kurzemes, Latgales un Zemgales reģionos. Kopumā projekta ietvaros paredzēta 11 pašpalīdzības grupu norise, no kurām 5 būs Iļģuciema sieviešu cietumā Rīgā un 6 Latvijas reģionos, tai skaitā, Iecavā, Varakļānos, Puzes pagastā, Ventspils novadā. Projekta ietvaros darbu pašpalīdzības grupās un apmācību programmas supervizēs augsta līmeņa eksperte darbā ar riska grupas jauniešiem, viņu radiniekiem un sociālām sistēmām kopumā no Sanktpēterburgas.

 Projekta rezultāti:
  • Iļģuciema sieviešu cietumā noorganizētas piecas pašpalīdzības grupas – divas senioru grupas sievietēm (viena sešu un viena trīs mēnešu grupa) un trīs grupas sievietēm vecumā līdz 25 gadiem (viena sešu un divas trīs mēnešu grupas). Kopējais dalībnieču skaits – 75 personas. Aptuveni puse no dalībniecēm sekmīgi uzsāka sevis kā personības apzināšanos un iepazīšanu, personīgo mērķu izvirzīšanu un savas uzvedības stratēģijas izvērtēšanu. Grupu darba norises nodrošināšanai tika izremontēta un iekārtota atpūtas telpa;
  • Divu dienu apmācībās 10 cietuma darbinieces ieguva pamatzināšanas pašpalīdzības darba grupu vadīšanā un dialoga metodes izmantošanā darbā ar ieslodzītajām, lai nodrošinātu pašpalīdzības grupu darba turpināšanu pēc projekta beigām;
  • Pēc īpaši izstrādātas programmas apmācīti 15 brīvprātīgie pašpalīdzības grupu vadītāji reģionos. Darba gaitā grupu vadītāji ir saņēmuši supervīzijas atbalstu;
  • Sadarbībā ar vietējām pašvaldībām, nodarbinātības aģentūrām un jauniešu organizācijām, izveidotas sešas pašpalīdzības grupas reģionos – trīs senioru grupas ar 30 dalībniekiem un trīs jauniešu grupas ar 30 dalībniekiem. Grupu darbs ilga sešus mēnešus, tiekoties divas-trīs reizes mēnesī;
  • Caur pašpalīdzības grupu darbu projekts ir veicinājis sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto jauniešu un senioru spēju iekļauties sabiedrībā un veidot veselīgu dzīvesveidu, koriģējot savu pašuztveri, motivāciju un uzvedības modeļus.
Mērķa grupa: Bērni,Jaunieši,Seniori
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīgas reģions
Piešķirtais finansējums: 21312.51 LVL / 30 324.97 EUR
Izlietotais finansējums: 20558.29 LVL / 29 251.81 EUR
Projekta numurs: 2010.CH04/mic-223
Projekta īstenotājs: Biedrība "Resursu centrs sievietēm "Marta""
Sadarbības partneris: Latvijas Republikas Ieslodzījuma Vietu Pārvaldes Iļģuciema cietums, biedrība "Iļģuciema sievietes", biedrība "Iecavas sieviešu klubs "Liepas"", biedrība "Pieaugušo attīstības projekts", biedrība "Puzes attīstības veicināšanas biedrība "Niedre""
Uzsākšanas datums: 01.08.2011.
Pabeigšanas datums: 31.07.2012.
Īstenošanas vieta: Rīga, Iecava, Iecavas novads, Varakļāni, Varakļānu novads, Puzes pagasts, Ventspils novads
Kontaktinformācija: Brīvības iela 183/2-30, Rīga, LV-1012
Telefons: 67378539; 29462529; 29334137
Fakss: 67378538
E-pasts: ; ;
WWW adrese: http://www.marta.lv
 


Drukāšanas datums: 15.06.21