Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti

Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Senioru informētības un iesaistes līmeņa paaugstināšana veselības aprūpes jautājumos

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Latvijas un Šveices sadarbības programma 2009-2012
Programma: Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma "NVO fonds"

Meklēt projektusVisi projektu piemēri

Sadarbojoties ar Latvijas Pensionāru federāciju un tās reģionālajām organizācijām, veidota izglītojoša programma - semināri un bukleti (rokasgrāmata) pensionāriem par veselības veicināšanu, pacienta tiesībām un veselības aprūpi Latvijā.


Lielākā daļa iedzīvotāju, kuri vēršas Pacientu Ombudā pēc padoma, ir pensionāri, kuri sūdzas par dažādiem veselības aprūpes aspektiem. Jāsecina, ka biežāk sūdzību iemesls ir nepietiekama, neobjektīva un nesaprotamā veidā sniegta informācija. Tāpēc sadarbojoties ar Latvijas Pensionāru federāciju un tās reģionālajām organizācijām, tiks veidota izglītojoša programma - semināri un bukleti (rokasgrāmata) pensionāriem par veselības veicināšanu, pacienta tiesībām un veselības aprūpi Latvijā. Informācija ir viens no svarīgākajiem resursiem, kas ļaus pensionāriem labāk integrēties sabiedrībā un sniegs pārliecību aizstāvēt savas tiesības, kā arī izvairīties no veselības problēmām. Pēc Pacientu Ombuda pieredzes, seniori ir ļoti aktīva iedzīvotāju grupa, tomēr ar resursiem, tajā skaitā, informācijas, visnenodrošinātākā. Īstenojot šo projektu, tiks spēcināti un radīti jauni resursi mērķa grupas informētībai, lai spētu izvēlēties sev piemērotākos pakalpojumus, zinātu savas tiesības, iespējas ar mazākiem finanšu resursiem, sasniegt nepieciešamos rezultātus. Projekta galvenās saturiskās aktivitātes:

  • 3 fokusa grupas ekspertiem, lai kopīgi izstrādātu semināru un rokasgrāmatu saturu, kā arī tālāko rīcības plānu un ieteikumus mērķa grupas vajadzību apmierināšanai
  • semināri 10 Latvijas pilsētās;
  • drukātu materiālu sagatavošana ar dažādiem mērķa grupai aktuāliem veselības jautājumiem;
  • ieteikumu iesaistītajām valsts institūcijām un rīcības plāna tālākam mērķa grupas atbalstam, sagatavošana.


Projekta rezultāti:

• Novadītas 4 diskusijas (fokusa grupas) ar nolūku apzināt seniorus interesējošās tēmas, kuras izskatīt plānotajā semināru ciklā un drukātajā materiālā, kā arī sagatvotu priekšlikumus par tēmām un pasākumiem nākotnē;
• 10 dažādās Latvijas pilsētās norisinājušies semināri „Mūžam veseli" par veselības aprūpi, veselīgu uzturu, sāpju mazināšanu, pacientu tiesībām un citām tēmām, kuros piedalījās vairāk kā 900 dalībnieku;
• Sagatavots Senioru veselības ceļvedis 15 000 eksemplāros (uz projekta gala atskaites iesniegšanas brīdi bija izplatītas aptuveni 5 500 ceļveža kopijas);
• Veikta semināru dalībnieku aptauja (300 personas) ar nolūku iegūt atgriezenisko saiti un apzināt seniorus interesējošas tēmas un priekšlikumus;
• Projekts ir ļāvis ne tikai aktivizēt seniorus vairāk iesaistīties savā veselības aprūpē, bet arī aktualizējis senioru vajadzības veselības un sociālajās jomās – gan ar mediju palīdzību, gan arī sagatavojot apkopojumu par senioru problēmām, kas nosūtīts LR Veselības un Labklājības ministrijām.

Mērķa grupa: Seniori
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Visa Latvija
Piešķirtais finansējums: 19541.81 LVL / 27 805.49 EUR
Izlietotais finansējums: 19438.95 LVL / 27 659.13 EUR
Projekta numurs: 2010.CH04/mic-214
Projekta īstenotājs: Nodibinājums "RAKUS Pacientu Ombuds"
Sadarbības partneris: Biedrība "Latvijas pensionāru federācija"
Uzsākšanas datums: 01.02.2011.
Pabeigšanas datums: 31.01.2012.
Īstenošanas vieta: 10 lielākās Latvijas pilsētās - Rīga, Daugavpils,Valmiera, Rēzekne, Liepāja, Jelgava, Ogres, Jūrmala, Ventspils, Jēkapils
Kontaktinformācija: Hipokrāta iela 4, Rīga, LV-1079
Telefons: 28646268
E-pasts:
WWW adrese: http://www.pacientuombuds.lv
 


Drukāšanas datums: 18.06.21